Botanikai gyűjtemény

    

A botanikai gyűjtemény alapvetően két részre oszlik:

- törzsgyűjtemény (a természetföldrajzi Bakonyvidék és Veszprém megye területéről származó anyag),

- összehasonlító gyűjtemény (más földrajzi helyről származó anyag).

Az intézmény korai jogelődjének számító Veszprém Vármegyei Múzeum (ma: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém) már rendelkezett botanikai gyűjteménnyel: Az 1942-ben elhunyt Rédl Rezső - a bakonyi flóramű összeállítója - a vármegyei múzeumnak adta át anyagát, ez azonban a II. világháborús viszontagságok között olyan mértékű rovarrágást szenvedett, hogy a háborút követően a teljes gyűjteményt elégették (Papp Jenő ex verb.).

A mai gyűjtemény több forrásból állt össze:

- Bakony-kutató közösség gyűjtései,

- belső munkatársak gyűjtései,

- vásárlás,

- ajándékozás,

- duplum, csere.

A források aránya gyűjteményrészenként változó.

Gyűjtemények

Mikrogombák: nagyrészt Tóth Sándor mikológus Bakony-kutató gyűjtései a XX. század utolsó évtizedeiből. Darabszám 314.

Nagygombák: Bakony-kutatók alkalmi gyűjtései. Darabszám 136.

Zuzmók: Verseghy Klára Bakony-kutató gyűjtése a XX. század utolsó évtizedeiből. Darabszám 1100.

Folyadékos alga preparátumok: Kol Erzsébet Bakony-kutató tartósított határozatlan anyaga az 1960-as, hetvenes évekből. Határozatlan, adatbázisba szervezett anyag. Darabszám: 718.

Kovaalga gyűjtemény: Kol Erzsébet tartósított preparátumaiból Vida László Bakony-kutató készítette. Preparált, határozott, jegyzőkönyvezett anyag. Darabszám 723.

Mohok: Boros Ádám és Vajda László Bakony-kutatók gyűjtése alapozta meg a gyűjteményrészt, melyet Galambos István belső munkatárs folytatott. Beosztott, adatbázisba vitt gyűjtemény. Darabszám: 2097.

Edényes növények: A gyűjteményt Tallós Pál Bakony-kutató mintegy 2 400 lapot tartalmazó gyűjteményének megvásárlása alapozta meg, melyet a Bakony-kutatók (jelentősebb gyűjtők: Horváth Andor, Isépy István, Mészáros András, Németh Ferenc, Szabó István) és a mindenkori belső munkatársak (Balogh Márton, Bauer Norbert, Galambos István) gyarapítottak. Ajándékozás útján került a gyűjteménybe Szalai Miklós halimbai esperes plébános Halimba környéki lokálflorisztikai gyűjteménye. Adatbázisban nyilvántartott törzsgyűjteményi darabszám: 13142 (2011. december 31-i adat).

Ciszter Rend botanikai gyűjteménye: a körülbelül 4600 lapot tartalmazó - XVIII. század második fele - XIX. századi -, nagyrészt történeti értékkel bíró gyűjtemény ajándékozás útján került a múzeum birtokába. A feldolgozásra váró anyag elsősorban történeti értéket képvisel, mivel a lelőhely és a gyűjtő sok esetben hiányzik.

Maggyűjtemény: Máté Emil gyűjtése. Ajándék a Veszprémi Pannon Egyetemtől. Feldogozott, adatbázisban nyilvántartott. Darabszám: 1289.

Gubacs gyűjtemény: Ambrus Béla cecidológus, Bakony-kutató gyűjtése, mely több ezer lapot tartalmaz, s a gazdanövények szerint került besorolásra.