Hatástanulmányok, szakvélemények


A Bakonyi Természettudományi Múzeum által a természet- és környezetvédelem részére készített tanulmányok listája: védett, védendő és értékes területek természeti állapotának, értékeinek felmérése, kezelési és védetté nyilvánítási javaslatok, tervek, hatástanulmányok biológiai munkarészei

1975

- Javaslat a kárpáti sáfrány és az öcsi Nagy-tó védetté nyilvánítására. Kézirat. Bakonyi Természettudományi Múzeum (- BTM) Adattára, Zirc

1976

- A kárpáti sáfrány és az öcsi Nagy-tó védetté nyilvánítási dokumentációja. Kézirat. - BTM, Zirc

- Feljegyzés a tarajos pajzsika lesenceistvándi termőhelyének pusztulásáról. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1977

- Javaslat a Primula auricula bakonyi lelőhelyeinek és a Trollius europaeus tapolcafői termőhelyének védetté nyilvánítására. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Javaslat a tervezett Magas-Bakonyi TK határainak kijelölésére: első változat. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1979

- Szakvélemény az aszófői téltemető előfordulásról. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A balatoni regionális terv által érintett területek botanikai értékeivel foglalkozó összeállítás. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1980

- Javaslat Veszprém megyei természeti értékek védetté nyilvánítására. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1982

- A tervezett Magas-Bakonyi TK botanikai szakleírása. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1983

- A Tihanyi TK védett növényfajainak térképezése. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Javaslat a Sümeg: Vörösi-legelő Asphodelus albus populációjának védelmére. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1985

- A Fenyőfői természetvédelmi terület bővítési javaslata. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A Hódosér-völgyi ciklámen előfordulás védetté nyilvánítási javaslata. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1986

- A szennyes ínfű balatonkenesei termőhelyének botanikai leírása. Kézirat. Bakonyi Természettudományi Múzeum Adattára, Zirc

- A Sárréti Tájvédelmi Körzet botanikai leírása. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1987

- A tervezet Magas-Bakonyi Tájvédelmi Körzet földtana és geomorfológiája. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1988

- A tervezett Magas-Bakonyi- Tájvédelmi Körzet fokozottan védendő területeinek botanikai felmérése. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A vindornyai lápmedence botanikai értékeinek feltárása. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1990

- Előzetes földtani-geomorfológiai adatok a Keleti-Bakony védetté nyilvánításához. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1991

- Előzetes javaslat a Kelet-Bakonyi Tájvédelmi Körzet kialakítására. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1992

- Veszprém megyei szennyvízürítő helyek természetvédelmi értékelése. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1993

- Gerinces zoológiai értékek (Amphibia, Reptilia, Aves) a tervezett Keleti-Bakony TK területén (Öreg-Futóné-Vár-völgy tömb). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1994

- A tervezett Keleti-Bakony TK földtani természeti értékeinek előzetes felmérési eredményei. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A tervezett Keleti-Bakony Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek előzetes felmérési eredményei (D-i terület). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1995

- A Balatoni Nemzeti Park földtani-geomorfológiai természeti értékei. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Természeti értékek előzetes felmérése a tervezett Keleti-Bakony TK északkeleti részén. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A tervezett Keleti-Bakony TK részletesen nem kutatott területeinek természeti értékei. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Javaslat a Keleti-Bakony TK határvonalaira és fokozottan védett területeire. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Jelentés a Pannonhalmi TK természeti értékeinek kutatásáról I. (Sokorópátka, Ravazd). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1996

- A litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű (szekunder tartalék) részletes környezeti hatástanulmánya, II. sz. kiegészítés (Élővilág-védelmi rész). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A tervezett Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti értékeinek felmérése (keleti rész). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1997

- Kutatási jelentés a tervezett Csatár-hegyi természetvédelmi területről. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Jelentés a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek kutatásáról II. (Ravazd, Pannonhalma). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálata, Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1998

- A Pécselyi-medence és környékének geológiai, botanikai, zoológiai vizsgálata II. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A Pécselyi-medence és környékének geológiai, botanikai, zoológiai vizsgálata I. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A balatoni zagyterületek természetvédelmi vizsgálata I. (Szigliget, Vonyarcvashegy-Gyenesdiás, Balatonberény-Balatonszentgyörgy). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálata, Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

1999

- A Nivegy-völgy és környékének geológiai, botanikai és zoológiai vizsgálata. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Fokozottan védett barlangok komplex állapotfelvétele (Szentgál: Kő-lik-barlang; Bakonybél: Odvaskői-barlang; Eplény). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület. Természetvédelmi kezelési terv. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A balatoni zagyterületek természetvédelmi vizsgálata II. (Szigliget, Vonyarcvashegy-Gyenesdiás, Balatonberény-Balatonszentgyörgy). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Az öcsi Nagy-tó természetvédelmi célú botanikai vizsgálata. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Tapolcafői Természetvédelmi Terület. Természetvédelmi kezelési terv. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Attyai-láprét Természetvédelmi Terület. Természetvédelmi kezelési terv. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálata, Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Zirc város környezeti állapota. 2. rész. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

2000

- A fűzfői gázturbinás kombinált ciklusú erőmű (Fűzfőgyártelep) részletes környezeti hatástanulmánya - élővilágvédelmi rész. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálata, Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

2001

- A mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) bakonyvidéki élőhelyeinek természetvédelmi kezelési terve. 1. rész (Tapolca, Pénzesrét), 2. rész (Nyirád, Sár-álló). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálata. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálat, összefoglaló jelentés 1997-2001. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- Az olaszfalui Eperkés-hegy komplex (földtani, talajtani, botanikai és zoológiai) vizsgálata. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

2002

- Az Úrkúti Őskarszt Természeti Terület kezelési terve. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A Balaton-felvidéki Nemzeti Park II. ütem (Keleti rész). Kezelési terv. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A Debrecen, Szikgáti veszélyes hulladéklerakó telep környezetvédelmi felülvizsgálatának dokumentációja. Élővilág. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

2003

- A Fenyőfői Ősfenyves Természetvédelmi Terület kezelési terve. ­ Folyamatos

- A Kab-hegy (Déli-Bakony) bazalttakaróján található kis tavak és vízállásos helyek összehasonlító botanikai és gerinctelen zoológiai vizsgálata. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

2004

- A Hárskúti-medence természeti értékei. Adalékok a tervezett szélerőműpark kapcsán készülő hatástanulmányhoz (Növény- és rovarvilág). Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

2005

- A Bakonynána - Zirc közötti szélerőmű-park előzetes környezeti hatásvizsgálat. Biológiai munkarészek Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

- A Hárskút környéki Natura 2000-es területek természeti értékei. Kézirat. - BTM Adattára, Zirc

2006

- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - Előrehaladási jelentés. - BTM Adattára, Zirc

- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - éves jelentés. - BTM Adattára, Zirc

- A tervezett Veszprém, Csatár-hegy Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve - zoológiai munkarész. - BTM Adattára, Zirc

2007

- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - Előrehaladási jelentés. - BTM Adattára, Zirc

- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - éves jelentés. - BTM Adattára, Zirc

2008

- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - Előrehaladási jelentés. - BTM Adattára, Zirc

- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - éves jelentés. - BTM Adattára, Zirc

- Jelentés a Magyar Természettudományi Múzeum részére "A madárvédelmi (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelveknek megfelelő monitorozás előkészítése" c. projekthez: Cucujus cinnaberinus, Moriumus funereus, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita, Carabus hungaricus fajok 2008. évi felmérései 20 db Natura 2000-es területen, fotodokumentáció (6 részletben) - - BTM Adattára, Zirc

2009

- Litéri gázturbinás erőmű - biomonitoring, éves jelentés 2009 — - BTM, könyvtár

2010

- Kutatási jelentés a Veszprém-Várpalotai lőtér koleopterológiai kutatásáról — - BTM, könyvtár

- Litéri gázturbinás erőmű - biomonitoring, éves jelentés 2010 — - BTM, könyvtár

- Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítási eljárásához szükséges komplex és teljeskörű szakmai alátámasztó dokumentációk és kezelési tervek elkészítése, a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet szerinti formában és tartalommal (Benedek-hegy, Csatár-hegy, Jutasi szikla, Kálvária, Ördögszikla, Sintér-domb)— - BTM, könyvtár

2011

- A ráncos gyászbogár (Probaticus subrugosus) monitorozása Balatonkenesén — - BTM, könyvtár

2012

- Kutatási jelentés a Zánka, Bálint-hegyi Erdőbirtokossági Társulat és a Zánka, Herceg-erdő (Zánka 1-4. erdőtag) területén 2011.-évben végzett mikológiai, botanikai és entomológiai kutatásokról — - BTM, könyvtár