Kiadványok

Ismeretterjesztő kiadványok:

Katona Lajos Tamás (szerk.) (2005): "Ezerarcú Bakony" - A Bakony-hegység természeti értékei (CD)

A Bakony-hegység Magyarország egyik legkedveltebb kirándulóhelye. Sok érdekességet és titkot rejt a táj, felbecsülhetetlen geológiai és őslénytani értékeket, gazdag élővilágot. Fotókkal gazdagon illusztrált multimédiás CD-nk igyekszik átfogóan bemutatni az élő és az élettelen természet értékeit, ásványokat, ősállatokat, növény- és állatvilágot. Részletes felvilágosítással szolgál a bakonyi barlangokról is. A tájegység szépsége számos írót és költőt ihletett meg, néhány mű részlete szintén olvasható a lemezen. A játékos kedvűek számára egyúttal interaktív szórakozási lehetőséget is biztosít a CD. Hasznos információként az érdeklődők tájékoztatást kapnak a bakonyi szálláslehetőségekről és programokról.

Készítették: Barta Zoltán zoológus (gerinces állatvilág) Dr. Galambos István botanikus, növénytan) Gyurman Csaba (barlangok) H. dr. Harmat Beáta zoológus (gerinctelen állatvilág)

1500,-Ft

Katona Lajos Tamás (szerk.) (2006): A Bakonyi Természettudományi Múzeum ásvány- és fosszíliakatalógusa (DVD)

A Bakonyi Természettudományi Múzeum geológiai gyűjteményét eddig csak szakemberek láthatták. Ez a kiadvány azért jött létre, hogy a nagyközönség is megismerje a több ezer tételből álló kollekciót, főként a Bakony-hegység területéről származó ősmaradványokat, ásványokat.

A lemezek mintegy 8800 képet tartalmaznak, az adott példány leltári száma, lelőhelye, a gyűjtés helye, ideje, a gyűjtő neve és a meghatározott példányoknál a determináló neve is olvasható a katalógusban. A gyakorlati felhasználás érdekében egyes példányokat több nézetben is megörökítettünk, így nemcsak látványos adatbázisként, hanem határozóként is használható a kiadvány. Mindezeken kívül a gyűjtemény története, a fontosabb gyűjtők élete, és nem utolsó sorban a Bakony-hegység geológiája is olvasható.

A kiadványt a Nemzeti Kutatási és Technológia Hivatal, a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda és a Bakonyi Természettudományi Múzeum támogatta.

Kiadja a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre

2000,- Ft

Barta Zoltán (1996): A Bakony halai

"A Bakony természeti képe" című sorozat első füzete a Bakony-vidék halfaunáját mutatja be, számos ma már kor-dokumentumnak számító művészi grafikával és színes fotóval illusztrálva. A természetvédelmi szemlélettől átitatott írás bepillantást nyújt a térség vizeinek világába, ahol megismerkedhetünk az őshonos (pl. lápi póc, réti csík), és a betelepített fajok (szivárványos pisztráng, busa, amur stb.) életével és hegységbéli elterjedésével.

150,- Ft

Kutasi Csaba (2002): A Bakony rovarvilága

A Bakony természeti kincsestárát egyrészt állandó kiállításunk, másrészt tudományos és ismeretterjesztő kiadványaink révén igyekszünk bemutatni. 1996-ban indítottuk útjára "A Bakony természeti képe" c. sorozatunkat, melynek első füzete a Bakony halaival foglalkozott. A hegység sokszínű rovarfaunáját bemutató tárlók látványa mellett mostantól a második kötet, a rovaros könyvecske is a Tisztelt Látogató rendelkezésére áll. Fogadják és forgassák szeretettel, ismerkedjenek e furcsa, sokszor szépséges, máskor riasztó, mindenütt jelen lévő élőlényekkel.

250,- Ft

Barta Zoltán (2003): Madarak a Bakonyban I.

1996-ban indult "A Bakony természeti képe" c. sorozatunk, melynek első két füzete a hegység halaival és rovaraival foglalkozott. Kiállításunk gazdag madártani látnivalóinak tanulmányozásához kínáljuk a harmadik kötetet, mely a Bakony sokszínű madárvilága mellett bepillantást ad a madárvédelem rejtelmeibe, s egyben kirándulásokon jó szolgálatot tehet. Fogadják szeretettel.

350,- Ft

Galambos István (2006): Gombák a Bakonyban

Az egykori "Bakonyerdő" még ma is gazdag és sokszínű világát állandó kiállításunk és kiadványaink segítségével igyekszünk megismertetni. "A Bakony természeti képe" című sorozatunk 1996-ban indult, eddig megjelent füzetei a hegység halait, rovarait és madarait mutatták be. A negyedik kötet a gombák titokzatos, az ember számára élvezetet és veszélyt egyaránt rejtő társaságával ismerteti meg az érdeklődőket. A bakonyi gombák tanulmányozása mellett bepillantást nyerhetünk e mindenütt jelenlévő furcsa élőlények rendszerébe, s kirándulások alkalmával is haszonnal forgathatjuk.

350,- Ft

Bauer Norbert - Barna János (1999): Dorog és Esztergom környékének növényvilága

Dorog és Esztergom környékének növényvilágát bemutató kis kötet a flóraművek lokálpatriotizmusát, a tudományos igényességgel megírt ismeretterjesztő munkák elmélyült mondanivalójával és pompás növényfotókkal ötvözi. A könyv amellett, hogy ráébreszt a kissé feledésbe merült lokális flóraművek fontosságára, emléket állít a korábban a térségben dolgozó, kiváló orvos-botanikus dr. Feichtinger Sándor emlékének.

290,- Ft

Futó János (szerk.) (2000): A Balaton-felvidék természeti értékei I.: A Pécselyi-medence és környéke

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Bakonyi Természettudományi Múzeum közös gondozásában megjelenő sorozat indító kötete a magyar tenger környékének egy kevéssé ismert területére a Pécselyi-medencébe kalauzolja az olvasót. A kiváló nyomdai minőségben megjelenő kötet értékét tovább növelik a rabul ejtően szép természetfotók és az élvezetes szövegezés. E tipikusan Balaton-felvidéki tájon - mely ugyanakkor számos egyedei vonással rendelkezik - tett kirándulásaink kiváló útikalauza e kis könyvecske.

530,- Ft

H. Harmat Beáta (szerk.) (2000): A Bakony a természet kincsestára

A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének gondozásában megjelent hiánypótló munka, a Bakony-vidék geológiai, botanikai és zoológiai szempontból egyaránt hihetetlenül változatos világába nyújt bepillantást a jellemző élőhelyek bemutatásán keresztül. A gazdag ábra- és fotóanyag mellett a védett területek felsorolását is tartalmazza a kötet. A Bakonyban előforduló védett növény- és állatfajok listáját pedig a könyv mellékleteként olvashatjuk

500,- Ft

Futó János (2002): A Tihanyi-félsziget (A Balaton-felvidék természeti értékei 3.)

750,- Ft

Galambos István (szerk.) (2009): Veszprém megye monográfiája I., Természeti viszonyok

1800,- Ft

Tudományos monográfiák:

Keve András (1970): A Keszthelyi-hegység és a Kisbakony madárvilága.

200,- Ft

Keve András - Sági Károly Jenő (1970): Keszthely és környékének madárvilága.

200,- Ft

Papp József (1971): A Bakony állattani bibliográfiája

200,- Ft

Tóth Sándor (1980): A Bakony hegység szitakötő-faunája

200,- Ft

Veress Márton (1981): A Csesznek környéki barlangok genetikájának vizsgálata

200,- Ft

Szabóky Csaba (1982): A Bakony molylepkéi

200,- Ft

Tóth Sándor (szerk.) (1985): A zirci arborétum élővilága I.

200,- Ft

Mihály Sándor - Mihályné Gombos Ildikó (1986): A Bakonyi Természettudományi

Múzeum gyűjteményének ősmaradvány-katalógusa.

200,- Ft

Medvegy Mihály (1987): A Bakony cincérei

250,- Ft

Marián Miklós (1988): A Bakony hegység kétéltű- és hüllőfaunája

250,- Ft

Dietzel Gyula (1997): A Bakony nappali lepkéi

980,- Ft

Budai Tamás - Csillag Gábor (1998): A Balaton-felvidék középső részének földtana.

980,- Ft

Veress Márton (1999): Az Északi-Bakony fedett karsztja (magyar nyelven)

1300,- Ft

Veress Márton (1999): Az Északi-Bakony fedett karsztja (angol nyelven)

1600,- Ft

Barczi Attila (2000): A Tihanyi-félsziget talajai

1300,- Ft

Tóth Sándor (2001): A Bakonyvidék zengőlégy faunája (Diptera: Syrphidae)

A Bakony-hegység kétszárnyú (Diptera) faunájának tervszerű kutatása - a veszprémi Bakonyi Múzeum szervezésében - "A Bakony természeti képe" program keretében, 1964-ben kezdődött el. A zengőlegyek (Syrphidae) intenzív gyűjtéséről elsősorban az 1970-es évek végétől beszélhetünk. Már abban az időben felvetődött az elképzelés, hogy a hegységben is nagy fajszámmal képviselt kétszárnyú család önálló kötetben jelenhetne meg "A Bakony természettudományi kutatásának eredményei" monográfia-sorozatban. Erre a Bakonyi Természettudományi Múzeum jóvoltából most nyílt lehetőség.

3000,- Ft

Dulai Alfréd (2002): A Dunántúli-Középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) Brachiopoda faunája I.

Szerző 12 bakonyi és 5 gerecsei lelőhely jura időszaki (hettangi, kora-szinemuri) pörgekarú (Brachiopoda) faunáját dolgozza fel. Ennek alapján vizsgálja a csoport rétegtani elterjedését, ökológiáját, paleobiográfiáját, a fauna fejlődését.

1300,- Ft

Dulai Alfréd (2003): A Dunántúli-Középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) Brachiopoda faunája II

A 26. kötetben jelzett lelőhelyekről előkerült pörgekarúak rendszertani leírása (79 faj). Az egyes fajoknál ismerteti azok rendszertani besorolását, szinonimjait, külső és belső morfológiájukat, elterjedésüket a vizsgált élőhelyeken és a világon. Minden esetben kitér a rendszertani besorolással kapcsolatos problémákra, bőségesen idézve a vonatkozó irodalmat. A leírásokat rajzok és fotók egészítik ki

1300,- Ft

Ádám László (2004): A Bakony és a Vértes holyvafaunája (Coleoptera: Staphylinidae)

A szerző több mint két évtizedig állt a Magyar Természettudományi Múzeum szolgálatában, ahol egyebek mellett feldolgozta a bakonyi és a vértesi holyvákat. A Bakony holyvafaunájára vonatkozó ismeretek alapjait korábban Tóth László (1937-1992) már számos publikációban közzétette. A jelen munkában Ádám László részben revideálta Tóth László bakonyi anyagát, továbbá kiegészítette az új gyűjtések eredményeivel és az elődje által fel nem dolgozott alcsaládok (Steninae, Aleocharinae) adataival. A szerző a Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményén kívül több más múzeum holyva-anyagát is meghatározta. Munkájának nagyságát jól mutatja, hogy csak a Bakonyi Természettudományi Múzeumban mintegy 7000 példányt határozott meg.

1400,- Ft

Tóth Sándor (2005): A Bakonyvidék és a Balaton-medence szitakötő-faunája (insecta: odonata)

A szitakötők mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban a legjobban feldolgozott rovarcsoportok közé tartoznak. Faunánk viszonylag fajszegénynek mondható, az Európából nyilvántartott taxonoknak csupán valamivel több, mint a felét mutatták ki Magyarország területéről. Ehhez képest a Bakonyvidék és a Balaton-medence szitakötő-faunája gazdagnak nevezhető, mivel a két tájegységen a hazai fajok mintegy 90 %-a előfordul.

A szitakötők fontos szerepet töltenek be az anyagforgalomban. A lárvák és az imágók ragadozók, a kifejlett szitakötők pedig különösen hasznosak az ember számára káros rovarok (csípőszúnyogok, legyek, bögölyök, molylepkék, levéltetvek stb.) pusztításában. Általában jól jelzik a tenyészőhelyek minőségében bekövetkező változásokat, ezért kitűnően használhatók állapotfelmérésekre, élőhelyek minősítésére a természet- és környezetvédelemben.

"A Bakony természettudományi kutatásának eredményei" című monográfiasorozat 29. kötete a terület e látványos, az emberek többsége számára is jól ismert állatok megismertetését tűzi ki célul.

1400,- Ft

Podlussány Attila (2007): A Bakony ormányosbogár- faunája (Coleoptera: Brachyceridae, Curculionidae)

A szerző munkájának célja, összegyűjteni a Bakonyban talált ormányosbogarakról szóló szakirodalmi közléseket, a múzeumi és a magángyűjtemények adatait, valamint a kutatási programok eredményeit. Az ormányosalkatú bogarak az egész világon elterjedt igen nagy fajszámú családsorozat. Az ismert fajok száma több mint 50000, hazánkban közel 900 fajt ismerünk. "A Bakony természettudományi kutatásának eredményei" című monográfiasorozat 30. tagja a Brachyceridae és a Curculionidae családba tartozó kb. 600, a Bakonyban fellelhető fajt ismerteti.

1400,- Ft

A Bakonyi Természettudományi Múzeum tudományos közleményei:

1. 1982. 120,- Ft

- Tóth Sándor: Emlékezés Csiby Máriára (1951-1981)

- Tóth Sándor: Tízéves a Bakonyi Természettudományi Múzeum

- Tóth Sándor: A Bakony Természeti Képe VI. Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról (1978-1980)

- Krolopp Endre-Vörös István: Macro-Mammalia és Mollusca maradványok a Mezőlak-Szélmezőpusztai tőzegtelepről

- Veress Márton: Adalékok a Csesznek környéki barlangok klimatológiájához

- Uherkovich Gábor: A Fekete-hegy (Balaton-felvidék) Kerek-tava algavegetációja

- Csiby Mária: Neuere Ergebnisse der Libellen-Forschung im Bakony Gebirge (Insecta-Odonata)

- Tóth László: A Bakony hegység holyvafaunájának alapvetése II. (Coleoptera: Staphylinidae, Paederinae)

- Tóth Sándor: A Bakonyi Természettudományi Múzeum zengőlégy-gyűjteménye (Diptera: Syrphidae), I.

- Csiby Mária: Adatok a Bakony hegység Phasiinae faunájának ismeretéhez (Diptera: Tachinidae)

- Zombori Lajos: A Bakonyi Természettudományi Múzeum levéldarázs-gyűjteménye (Hymenoptera: Symphyta), IV.

- Ilosvay György: A talajfelszínen mozgó állatok napszakos aktivitásának vizsgálata a farkasgyepűi bükkösben

- Ilosvay György: Adatok a Somló-hegy hüllőfaunájának ismeretéhez (Reptilia)

- Bali József: A faligyík - Lacerta muralis LAUR. - Veszprém városi előfordulása

2. 1983. 120,- Ft

- Eszterhás István: Az Alba-Regia barlang, a Bakony legnagyobb ismert barlangja

- Veress Márton: Eltérő magasságú tönkfelszínek karsztosodásának kérdései az Északi-Bakony keleti részén

- Tóth Sándor: Libellen und ihre Biotope im Bakony-Gebirge

- Ilosvay György: A farkasgyepüi bükkös ökoszisztéma Isopoda-, Chilopoda- és Diplopoda-faunájának ökológiai vizsgálata

- Rozner István: Adatok a Bakony-hegység levélbogár-faunájához I. (1968-1982) (Coleoptera: Chrysomelidae)

- Rézbányai László: Kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok az Északi-Bakony éjszakai nagylepkefaunáján IV.

- Fazekas Imre: Die Grossfalter-Fauna des östlichen Bakony-Gebirges II. Die Cassoidea, Hesperoidea, Papilionoidea, Bombycoidea, Sphingoidea und Noctuoidea (partim) Arten (Lepidoptera) von Alsóperepuszta

- Vály Ágnes: Adatok a Bakony-hegység Tipulidae faunájához (Diptera, Nematocera)

- Tóth Sándor: A Bakonyi Természettudományi Múzeum zengőlégygyűjteménye (Diptera, Syrphidae), II.

- Tapfer Dezső: A héja (Accipiter gentilis gallinarum Brehm) és a karvaly (Accipiter nisus nisus L.) a Keleti-Bakonyban (1944-1980)

- Lázár Péter: Adatok Sümeg környéke apróemlős-faunájához bagolyköpet-vizsgálatok alapján

3. 1984. 120,- Ft

- Marián Miklós: Dr. Keve András, 1909-1982

- Eszterhás István: Lista a Bakony barlangjairól

- Kordos László: A bodajki Rigó-lyuk újholocén kitöltésének vizsgálata

- Uherkovich Gábor: A Vad-tó (Kovácsi-hegy, Zala megye) algavegetációjáról

- Podlussány Attila: A Bakony hegység áleszelény és eszelény faunája (Coleoptera: Rhinomaceridae, Attelabidae)

- Rozner István: A Bakony hegység lemezescsápú bogárfaunájának alapvetése I. (Coleoptera: Trogidae et Scarabaeidae)

- Medvegy Mihály-Koloszár András: Ritka cincérfaj a Bakonyból (Coleoptera: Cerambycidae)

- Dietzel Gyula: Újabb adatok és megfigyelések az Északi- és a Déli-Bakony Rhopalocera faunájáról, III.(1975-1984)

- Fazekas Imre: A Bakony hegység Apocheima, Lycia, Boarmia /Partim/, Ectropis, Paradarsia, Parectropis fajai és el­terjedésük (Lepidop­tera: Geometridae)

- Fazekas Imre: Adatok Magyarország Zygaenidae-faunájának ismeretéhez (2.) A Bakony hegység Zygaenidae-faunájának alapvetése

- Fazekas Imre: A Bakony hegység Lithosiinae faunája (Lepidoptera: Arctiidae)

- Fazekas Imre: Adatok a Bakony hegység Pyraloidea faunájához I. Crambus nemorella HBN. és Agriphila tersella tersella LED. (Lepi­doptera: Pyralidae)

- Dévai György-Moldován Judit-Nagy Sándor: Az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) faunisztikai kutatásának helyzete a Balaton vízgyűjtő területén

- Tóth Sándor: A gyapjaslepke fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)

- Tóth Sándor: Csalánon élő hernyók fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)

- Tóth Sándor: A pókhálós kecskerágómoly fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)

- Keve András: Adatok a Balaton és környéke madárfaunájához (Aves)

- Tapfer Dezső: Harkályok a Keleti-Bakonyban

- Tapfer Dezső: A búbos banka (Upupa epops L.) a Keleti-Bakonyban (1944-1984)

4. 1985. 120,- Ft

- Tóth Sándor: A Bakony természeti képe VII., Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról, 1981-1985

- Bubics István: A várpalotai Szabó-féle homokbánya természetvédelmi terület tudománytörténeti áttekintése

- Eszterhás István: A kapolcsi Pokol-lik

- Tóth Sándor: Adatok a Bakony hegység szitakötő faunájához (Insecta: Odonata)

- Tóth László: A Bakony hegység holyva faunájának alapvetése, III. (Coleoptera: Staphylinidae)

- Nógrádi Sára-Uherkovich Ákos: A Bakony hegység és környéke tegzesfaunája I. (Trichoptera)

- Fazekas Imre: Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns 3. Die Federmottensammlung des Bakonyer

Naturwissenschaftlichen Museums (Lepidoptera: Pterophoridae)

- Wéber Mihály: Adatok a Bakony hegység szúnyoglábú-légy faunájához (Diptera: Dolichopodidae)

- Tóth Sándor: A fűzfaszövő /Leucoma salicis L./ fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)

- Tóth Sándor: Beiträge zur Kenntnis der Raupenfliegen Parasiten Ungarischer Schmetterlingen (Diptera: Tachinidae), I.

- Tóth Sándor: Áttelelő zengőlegyek téli aktivitásának vizsgálata Zirc környékén (Diptera: Syrphidae)

- Ilosvay György: Az északi Balaton-part és a Balaton-felvidék herpetofaunájáról

5. 1986. 120,- Ft

- Harmat Beáta: A Bakony hegység karimáspoloska faunájának alapvetése (Heteroptera: Coreidae)

- Harmat Beáta: Ritkábban előforduló poloskafajok a Bakonyból (Heteroptera)

- Tóth László: A Bakony hegység holyvafaunájának alapvetése IV. (Coleoptera: Staphylinidae, Habrocerinae-Hypocyptinae)

- Rozner István: Adatok a Bakony hegység levélbogár-faunájához II. (Coleoptera: Chrysomelidae, 1968-1984)

- Ábrahám Levente-Uherkovich Ákos: Dudar környékének nagylepkefaunája (Lepidoptera)

- Fazekas Imre: Mesapamea secalella REMM und Diachrysia tutti Kostrowicki im Bakony-Gebirge (Ungarns) (Lepidoptera: Noctuidae)

- Tóth Sándor: Beiträge zur Kenntnis der Schwebfliegen-Fauna des Südwest-Kaukasus (/Diptera: Syrphidae)

- Tóth Sándor: Adatok a Bakony hegység fürkészlégy-faunájához (/Diptera: Tachinidae)

- Sipos Imre: A Bakonyi Természettudományi Múzeum Bombina gyűjteményének statisztikai összehasonlítása

- Bali József: Adatok Veszprém város madárfaunájához

- Ilosvay György: Vadászati eredmények a két világháború között (A Pejacsevics család vadásznaplói)

9. 1990. 120,- Ft

- Papp Gábor: XVIII. századi adatok a bakonyi mangánásványokról

- Tóth László: Perlodes Banks, 1841 és Capnia Pictet, 1841 új álkérész (Plecoptera) nemek előfordulása a Bakony hegységben

- Tóth Sándor: A Külső-tó szitakötő (Odonata) faunája

- Tóth Sándor: Új és ritka fajok a Bakony szitakötő faunájában (Insecta: Odonata)

- Rozner István: Adatok a Bakony hegység levélbogár faunájához IV. (Coleoptera: Chrysomelidae, (l968-1988)

- Dietzel Gyula: Taxonómiai vizsgálatok a Bakony Maculinea arion populációin. A Maculinea arion ssp. annarion ssp. nova előfordulása a Bakonyban (Lep., Lycaenidae-Rhopalocera)

- Rézbányai-Reser László: Megjegyzések a Maculinea rebeli Hirschke boglárkalepkefaj esetleges Bakony hegységielőfordulásához és a rebeli-kérdéshez általában (Lep., Lycaenidae)

- Tóth Sándor: Ritka zengőlégyfajok a Bakony faunájában (Diptera: Syrphidae), II.

- Tóth Sándor: Adatok Szlovákia zengőlégy faunájához (Diptera: Syrphidae)

- Tölgyesi József: Könyvismertetés (Vörös Könyv a Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajokról)

10. 1991. 120,- Ft

- Szvezsényi László: Megemlékezés dr. Tapfer Dezsőről

- Tóth Sándor: A Bakony természeti képe VIII. Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról 1986-1990.

- Varga András: A Bakonyi Természettudományi Múzeum Mollusca-gyűjteménye

- Tóth László: Adatok a Balaton vízibogarainak (Coleoptera) ismeretéhez

- Fazekas Imre: Phtheochroa annae Huemer, 1990 és az Agriphila brioniella Zerny, 1914. Új fajok a Bakony hegységben

- Dietzel Gyula: Új nappalilepke faj a Bakonyban. Adatok és megfigyelések a Colias erate ESP. (1804) bakonyi terjeszkedéséről Lep., Rhop., Pieridae)

- Dietzel Gyula: A Bakony Rhopalocera faunájának varietásairól és aberrációiról. I. rész: Az alkalmazott fogalmak elemzése (Lep., Rhopalocera)

- Ábrahám Levente: Bakonynána és környéke nagylepkefaunája (Lepidoptera)

- Németh Lajos: Adatok a Tapolcai-medence lepke (Lepidoptera) faunájához, I. (Diurna)

- Tóth Sándor: Adatok a mocsári szúnyog, Mansonia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889) életmódjához és magyarországi elterje­déséhez (Diptera: Culicidae)

- Szinetár Csaba: Pókfaunisztikai vizsgálatok a Somlón és a devecseri Széki-erdőben I.

11. 1992. 250,- Ft

- Tóth Sándor: Húszéves a Bakonyi Természettudományi Múzeum (Adatok a Bakonyi Természettudományi Múzeum első két évtizedének történetéhez)

- Futó János: Adatok a szentgáli Kő-lik-barlang fejlődéstörténetéhez

- Galambos István: A zirci arborétum mohaflórája

- Galambos István: A Barbula s. l. nemzetség magyarországi fajainak revíziója

- Tóth László: Kevésbé ismert rovarcsoportok (Kérészek, Álkérészek) kutatása a Bakony-hegységben (Ephemeroptera, Plecoptera)

- Rozner István: A Bakony-hegység levélbogarainak (Coleoptera: Chrysomelidae) állatföldrajzi vizsgálata

- Fazekas Imre: A magyar faunában új araszolólepke a Bakony hegységből: a Nychiodes obscuraria Vill. (Lepidoptera, Geometridae)

- Tóth Sándor: A kétszárnyú (Diptera) fauna kutatásának helyzete a Bakony-hegységben

- Papp Jenő: A Bakony-hegység gyilkosfürkész faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae) IV. Microgastrinae, Braconinae és Exothecinae

- Kasper Ágota: Adatok Csabrendek és környéke pókfaunájának (Araneae) ismeretéhez

- Barta Zoltán: Újabb adatok a zirci arborétum madárvilágának ismeretéhez

12. 1993. 500,- Ft

- Tóth Sándor: Emlékezés dr. Tóth Lászlóra (1937-1992)

- Veress Márton-Futó János-Ilon Gábor: A tapolcafői Forrás-tó feletti forráscsoport kürtőinek előzetes vizsgálata

- Harmat Beáta: A Bakony hegység Nabidae, Reduviidae és Pyrrhocoridae faunájának alapvetése (Heteroptera)

- Szalóki Dezső: A Bakony-hegység lágytestű bogarai (Coleoptera, Malacodermata)

- Szalóki Dezső: Adatok a Bakony Tenebrionoidea faunájához (Coleoptera)

- Kutasi Csaba: A Bakony-hegység területére új futóbogárfajok (Carabidae) Veszprémvarsány környékéről

- Fazekas Imre: A Tihanyi Tájvédelmi Körzet lepkefaunája (1.) Faunisztikai alapvetés (Lepidoptera)

- Ábrahám Levente: A Tési-fennsík nagylepkefaunájáról (Lepidoptera)

- Rékási József: A Pannonhalmi Természetvédelmi Terület madárvilágának vizsgálata

- Barta Zoltán: A Bakony-hegység új madárfaja: a holló (Corvus corax L.)

13. 1994. 500,- Ft

- Veress Márton-Pongrácz Imre-Bereznai Csaba: Néhány bakonyi hegy hajdani elborítottsági viszonyainak vizsgálata

- Galambos István: Adatok a Bakony-hegység flórájához I.

- Kutasi Csaba: Ritka futóbogarak (Coleoptera, Carabidae) a Keleti-Bakonyból

- Kutasi csaba: Futóbogarak (Coleoptera, Carabidae) Litér környékéről

- Puskás János-Nowinszky László: A Balaton-felvidéken működő normál és UV-fénycsapdák Macrolepidoptera anyagának összehasonlítása

- Tóth Sándor: Ritka zengőlégyfajok a Bakony faunájában (Diptera: Syrphidae), III.

- Józan Zsolt: A Bakony fémdarázs faunájának (Hymenoptera, Chrysididae) alapvetése

- Kasper Ágota: Adatok Litér és környéke pókfaunájának (Araneae) ismeretéhez

- Barta Zoltán: Újabb adatok a Balaton-felvidék északkeleti részének madárvilágához I.

- Molnár István: Kisemlős-faunisztikai adatok a Keleti-Bakonyból bagolyköpet-elemzések alapján

14. 1995. 700,- Ft

- Futó János: A Csatár-hegyi-barlang üledékei I.

- Sütőné Szentai Mária: A Dunántúli-középhegység DNy-i részének ősföldrajzi képe a pannóniai (s.l.) emelet idején, szervesvázú mikroplankton (Dinoflagellata etc.) maradványok tükrében

- Kutasi Csaba: Ritka és jellegzetes Balaton-felvidéki bogárfajok (Coleoptera)

- Retezár Imre-Székely Kálmán: Vászoly és környékének futóbogarai, cincérei (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae)

- Tóth Sándor: A Bakony hegység bögölyfaunája (Diptera: Tabanidae)

- Tóth Sándor: Újabb adatok a Bakony hegység katonalégy faunájához (Diptera: Stratiomydae, Xylomyidae)

- Szinetár Csaba-Kenyeres Zoltán-Kovács Hajnalka: Adatok a Balaton-felvidék néhány településének épületlakó pókfaunájához (Araneae)

- Mátics Róbert: Adatok a gyöngybagoly (Tyto alba Scop., 1769) táplálkozásökológiájához

15. 1996. 700,- Ft

- Kevey Balázs: A Ranunculus nemorosus DC. társulási viszonyai Magyarországon

- Cservenka Judit et al.: A Primula x brevistyla DC. hibrid kankalinfaj előfordulásának predikciós térképezése a bakonyi Cuha-völgyben

- Bauer Norbert-Kenyeres Zoltán-Szinetár Csaba: A Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) megjelenése a Balaton-felvidéken

- Szinetár Csaba-Miltényi Attila: Adatok a Sághegy pókfaunájának ismeretéhez

- Kontschán Jenő: Alakváltozatok a Gammarus roeseli Gervais (Crustacea: Amphipoda) fajon

- Tóth Sándor: A Balatonba torkolló patakok szitakötő faunájának (Odonata) összehasonlító vizsgálata

- Kenyeres Zoltán-Bauer Norbert: Egyenesszárnyú (Orthopteroidea: Saltatoria) kutatás a Balaton-felvidéken

- Kutasi Csaba: Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetből

- Józan Zsolt: Újabb adatok a Bakony kaparódarázs faunájának (Hymenoptera: Sphecoidea) ismeretéhez

- Barta Zoltán: Adatok (1980-1995) a Bakony hegység és peremterületei gerinces faunájának (Amphibia, Reptilia, Mammalia) ismeretéhez I.

- Petróczi Imre: Adatok a vidra (Lutra lutra Linnaeus, 1758) Veszprém megyei elterjedéséről

16. 1997. 800,- Ft

- Galácz András: Mélységek és sekélyességek. A dunántúli-középhegységi jura kutatásának 125 éve

- Futó János: A Csatár-hegyi barlang üledékei II.

- Bodorkós Zsolt: Adatok a Prága-hegy (Veszprém megye) geológiai ismeretéhez

- Kovács J. Attila: A Tekeres-völgy (Déli-Bakony) növényzete

- Bauer Norbert-Mészáros András: A Viola collina Bess. Új előfordulásai és cönológiai viszonyai a Bakonyban

- Kenyeres Zoltán: Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Ensifera, Caelifera) faunájának ismeretéhez I.

- Muskovits József-Székely Kálmán: Vászoly és környékének díszbogarai (Coleoptera: Buprestidae)

- Ábrahám Levente: Balatonhenye és környékének bagolylepkéi (Lepidoptera: Noctuidae)

- Tóth Sándor: A Bakony-vidék pöszörlégy faunája (Diptera: Bombyliidae)

- Tóth Sándor: Ritka zengőlégyfajok a Bakony faunájában (Diptera: Syrphidae), IV.

17. 1998. (2001.) 900,- Ft

- Galambos István: Adatok a Bakony-hegység flórájához II.

- Bauer Norbert: Florisztikai adatok a Bakonyból és a Bakonyaljáról

- Kevey Balázs-Borhidi Attila: Egy új erdőtársulás a Bakonyban (Veratro nigri-Fraxinetum orni n. ass.)

- Mészáros András: Adatok a Veszprém megyei Mezőföld flórájának ismeretéhez I.

- Bauer Norbert-Kenyeres Zoltán-Mészáros András: A berhidai Koldustelek löszvölgyének flórája és vegetációja (Veszprém megye)

- Szinetár Csaba-Guitprecht Gábor: Apardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 előkerülése Magyarországon (Araneae, Lycosidae)

- Harmat Beáta: Adatok Litér környékének poloskafaunájához (Heteroptera)

- Bíró Judit-Hufnagel Levente: Heteroptera fajok a Balaton vízrendszerében

- Ábrahám Levente: A nagylepkefauna vizsgálata a Déli-Bakony és a Bakonyalja határvidékén (Lepidoptera)

- Rozner István: A Bakony-hegység sutabogár-faunája (Coleoptera: Histeridae)

18. 1999. (2001.) 900,- Ft

- Kontschán Jenő: Két bakonyi telepített fenyves ászkaegyütteseinek (Crustaceae: Isopoda: Oniscidea) összehasonlító vizsgálata

- Kontschán Jenő: A Bakonyvidék ászka (Crustaceae: Isopoda: Oniscidea) faunájára új fajok

- Korsós Zoltán-Kontschán Jenő-Murányi Dávid: Újabb adatok a Polydesmus collaris C. L. Koch, 1847 (Diplopoda:Polydesmida) bakonyi elterjedéséhez

- Murányi Dávid: Az Amphinemura standfussi (Ris, 1902) álkérész (Plecoptera) faj a Bakonyvidéken

- Tóth Sándor: A vörös légivadász (Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968) előfordulási sajátosságai a Bakonyvidéken (Insecta: Odonata)

- Kutasi Csaba: Futóbogarak (Col: Carabidae) vizsgálata a veszprémi Csatár-hegyen és környékén

- Medvegy Mihály: Adatok az ácscincér (Ergates faber L.) fejlődéséről és populációdinamikájáról (Fenyőfői Ősfenyves)

19. 2000 (2002). 900,- Ft

- Penksza Károly - Káder Ferenc - Süle Szilvia: Vegetációtanulmány a balatonalmádi Megye-hegyről (gyeptársulások vizsgálata)

- Kontschán Jenő: A Dunántúli-középhegység (Gerecse, Vértes és Bakonyvidék) Peracarida faunája I. Vízi fajok (Amphipoda et Isopoda: Asellota)

- Tóth Sándor: Odonatológiai vizsgálatok a Vörös János-séd völgyében

- Ábrahám Levente: A nagylepke fauna vizsgálata a Keleti-Bakonyban

- Fazekas Imre: Adatok a Bakonynána molylepke faunájának ismeretéhez (Lepidoptera: Microlepidoptera)

- Kutasi Csaba - Sághy Zsolt: A Bakony faunájára új és ritka bogárfajok (Coleoptera)

- Muskovits József: A Bakony díszbogár-faunájának alapvetése (Coleoptera: Buprestidae)

- Nagy Dénes: Faunisztikai adatok a Balatonon élő vidra (Lutra lutra ) táplálék-összetételének vizsgálatából

20. 2001-2003 (2003.) 900 Ft

- Veress Márton: Adalékok a homokkő anyagú kőtengerek (Káli-medence) pszeudokarrjainak morfogenetikájához

- Sütőné Szentai Mária - Selmeczi Ildikó: Felszíni alsó-pannóniai előfordulás Felcsúton. Szervesvázú mikroplankton- és sporomorpha-maradványok

- Rédei Dávid - Hufnagel Levente: Adatok a Dunántúli-középhegység talajlakó poloskafaunájának ismeretéhez (Heteroptera) - (Adatok Magyarország talajlakó poloskáinak ismeretéhez I.)

- Szél Győző - Kutasi Csaba: Tihanyi élőhelyek bogárfaunisztikai vizsgálata

- Kutasi Csaba - Kádár Ferenc: Fénycsapdával gyűjtött futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) Csopakról

- Sághy Zsolt - Takács András - Farkas István - Molnár Csaba: Faunisztikai vizsgálatok futóbogarakon (Coleoptera: Carabidae) a Kis-Balaton területén

- Fazekas Imre: A Copeophora colutella (Fabricius, 1794) előfordulása a Bakony hegységben (Microlepidoptera: Copeophoridae)

21. 2004. 1000,- Ft

- Katona Lajos: A várpalotai Kikeri-tavi pannóniai feltárás szedimentológiai és paleontológiai vizsgálata

- Kevey Balázs: A Bakonyalja homokvidékének erdei. I. Általános rész

- Szabó István: A tapolcai polgári iskola herbáriuma Redl Gusztávtól

- Kontschán Jenő - Berczik Ágnes: A Dunántúli-középhegység (Gerecse, Vértes, Bakony-vidék) Peracarida (Crustacea) faunája. II. Szárazföldi fajok (Isopoda: Oniscidea)

- Rozner István: Adatok a mindszentkállai Öreghegy poloska faunájához (Insecta: Heteroptera)

- Kutasi Csaba: A Kab-hegy környéki tavak és láprétek futóbogarai (Col.: Carabidae)

- Papp Jenő: A Bakony-hegység gyilkosfürkész faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae) V. Agathidinae, Alysiinae

- Tóth Sándor: Adatok a Balatonba torkolló kisvízfolyások kétszárnyú (Diptera) faunájához

22. 2005. 1000,- Ft

- Galambos István: Adatok a Bakony-hegység flórájához III.

- Kevey Balázs: A Bakonyalja homokvidékének erdei II. Homoki erdeifenyvesek - Festuco vaginatae-pinetum sylvestris Soó (1931) 1971

- Fazekas Imre: Az ösküi (Bakony) dolomit lejtők és sziklagyepek lepkefaunája (Lepidoptera)

- Csabai Zoltán - Móra Arnold - Boda Pál - Cser Balázs - Málnás Kristóf: Contribution to the aquatic insect fauna of the northern part of the Bakony mountains (Ephemeroptera, Coleoptera, Heteroptera and Trichoptera)

- Csabai Zoltán - Szél Győző - Kutasi Csaba: A Bakonyi Természettudományi Múzeum vízibogár-gyűjteménye (Coleoptera: Hydradephaga és Hydrophiloidea)

- Rozner István: Adatok a mindszentkállai Öreghegy bogárfaunájához (Insecta: Coleoptera)

- Papp Jenő: A Bakony-hegység gyilkosfürkész faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae). VI. Helconinae, Brachistinae, Cheloninae és Sigalphinae

- Tóth Sándor: A Kis-Balaton II. ütemének amfibikus kétszárnyú- (Diptera-) faunája, a 2002-ben végzett vizsgálatok alapján

23. 2006. 1100,- Ft

- Veress Márton: Adalékok nagyobb vastagságú fedőüledékes térszín karsztosodásához (Homód-árok környéke, Hárskút)

- Dányi László: Az öves szkolopendra (Scolopendra cingulata Latreille, 1829) első előfordulási adatai a Bakonyból és újabban felfedezett élőhelyei a Vértesben

- Traser György: A gyarmatpusztai vadgesztenyés ugróvillás (Insecta: Collembola) faunájának diverzitása

- H. Harmat Beáta: A Bakony csipkéspoloska-faunájának alapvetése (Heteroptera: Tingidae)

- Kutasi Csaba: Fénycsapdával gyűjtött futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) a Keleti-Bakonyból

- Papp Jenő: A Bakony-hegység gyilkosfürkész-faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae) VII. 19 alcsalád

- Szabóky Csaba: Bakonykúti lepkéi (Lepidoptera)

24. 2007. 1100,- Ft

- Kutasi Csaba: 20 éves a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre

- Kónya Péter: Adatok a tapolcai-medence bazaltbányászatának történetéhez

- Nagy Barnabás - Puskás Gellért: A Stenobothrus eurasius előfordulása és élőhely jellegzetességei a Kárpát-medencében (Orthoptera: Acridoidea)

- Harmat Beáta - Szeőke Kálmán - Kutasi Csaba: Poloskafajok (Heteroptera) a Vértes-hegységből

- Kutasi Csaba: A Steven-turzásfutó (Stenolophus steveni Krynicki, 1832) magyarországi elterjedése és élőhelyei

- Kutasi Csaba - Szél Győző: A fémkék bársonyfutó (Ophonus gammeli Schauberger, 1932) hazai elterjedése és élőhelyei (Coleoptera: Carabidae)

- Medvegy Mihály - Pintér Attila - Székely Kálmán - Retezár Imre - Szalóki Dezső: Boroscsapdázás: módszer a cincérek (Coleoptera: Cerambycidae) egyedszámának és élőhelyük állapotának értékelésére magyarországi tölgyesekben

- Tóth Sándor: A Bakonyvidék fejeslégy-faunája (Diptera: Conopidae)

25. 2008. 1100,- Ft

- Kenéz Árpád - Szabó Máté - Saláta Dénes - Malatinszky Ákos - Penksza Károly: A pénzesgyőr-hárskúti hagyásfás legelő tájtörténete és vegetációja

- Abonyi András - Krasznai Enikő - Kovács Kata - Padisák Judit: Az édesvízi medúza (Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880) magyarországi előfordulása

- Biró Lajos: Az erdei tücsök (Nemobius sylvestris Bosc, 1792) perifériás előfordulása Magyarországon

- H. Harmat Beáta: A Bakony hegység címerespoloska faunájának alapvetése (Heteroptera:pentatomidae)

- Kutasi Csaba - Szél Győző: A Pterostichus melas (Creutzer, 1799), a P. hungaricus (Dejean, 1828) és a P. incommodus Schaum, 1858 előfordulása a Bakonyban

- Nádai László: A Bakonyi Természettudományi Múzeum lemezescsápú gyűjteménye I. (Coleoptera: Scarabaeoidea: Lucanidae et Scarabaeidae (Cetoniinae))

- György Zoltán: A Bakonyi Természettudományi Múzeum bogárgyűjteménye: Chrysomelidae (Bruchinae), Anthribidae, Urodontidae (Coleoptera)

- Lőrinczi Gábor: Hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) fajösszetétele és diverzitása Litér környéki szubmediterrán élőhelyeken

- Tóth Sándor: Új adatok a Bakonyvidék zengőlégy-faunájához (Diptera: Syrphidae)

26. 2009. 1300,- Ft

- Saláta Dénes - Malatinszky Ákos - Penksza Károly - Kenéz Árpád - Szabó Máté: Adatok a Bakony erdei állattartásához

- Kutasi Csaba: A Bakony futóbogár fajainak (Coleoptera: Carabidae) listája

- Papp Jenő: A Bakony hegység gyilkosfürkész faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae), VIII. kiegészítés: 14 alcsalád

- Répási Viktória - Havas Enikő - Dvorák Libor: Annotated checklist and distribution of social wasps (Hymenoptera, Vespidae: Vespinae, Polistinae) in Hungary

- Havas Enikő - Répási Viktória - Staszny Ádám - Sárospataki Miklós: A Magyarországon előforduló szabóméhek (Hymenoptera / Apoidea /Megachilidae spp.) faunakatalógusa

- Szabóky Csaba: Pécsely lepkéi (Lepidoptera)

- Takács Attila: Gánt-Gránás és környékének lepkéi (Lipidoptera)

- Tóth Sándor: Adatok a Bakonyvidék csípőszúnyog faunájához (Diptera: Culicidae), I.

27. 2010. 1500,- Ft

- Kovács Tibor: Előszó

- Ortmann-né Ajkai Adrienne - Morschhauser Tamás: A porvai Biodiverzitás Nap kutatási területének élőhelytérképe

- Galambos István: A 3. Biodiverzitás Nap (Porva) keretében gyűjtött mohok (Bryophyta)

- Morschhauser Tamás - Erdős László - Ortmann-né Ajkai Adrienne: Edényes növények előfordulása Porva környékén: 3 Biodiverzitás Nap

- Varga András: A 2008-as porvai Biodiverzitás Napon gyűjtött puhatestű fajok (Mollusca) listája

- Ujvári Zsolt - Kontschán Jenő: Adatok Porva és környékének Mesostigmata és Trombidiformes (Acari) faunájához

- Farkas Sándor: Új adatok a Bakony szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunájához Porva környékéről

- Kovács Péter - Szinetár Csaba: A Magyar Biodiverzitás Napok (Porva, 2008) arachnológiai eredményei (Araneae)

- Traser György: A Collembola fauna (Hexapoda: Entognatha) Porva körzetében a harmadik Biodiverzitás Nap gyűjtései alapján

- Tóth Sándor: A Porvai-medence szitakötő (Odonata) faunája irodalmi adatok és a 2008-as Biodiverzitás Nap gyűjtései alapján

- Kondorosy Előd: Adatok Porva poloskafaunájához (Heteroptera) a 3. Biodiverzitás Nap alapján

- Koczor Sándor - Bagarus Anita: Kabócák a Bakonyból, Porva környékéről: egy űj faj hazánk faunájában (Hemiptera: Archaeorrhyncha, Clypeorrhyncha)

- Móra Arnold - Deák Csaba - Lőkkös Andor - Papp László - Soós Nándor - Csabai Zoltán: A Porva melletti Hódos-ér vízi makrogerinctelen faunájáról a 2008. évi Biodiverzitás Nap eredményei alapján

- Kutasi Csaba: Porva környékének futóbogarai (Coleoptera: Carabidae)

- Rozner István - Rozner György: 18 bogárcsalád fajai a 3. Biodiverzitás Napról

- Podlussány Attila: A porvai Biodiverzitás Napon gyűjtött ormányosalkatú bogarak (Coleoptera: Curculionoidea)

- Józan Zsolt: A porvai Biodiverzitás Napon gyűjtött fullánkos hártyásszárnyú (Hymenoptera, Aculeata) fajok

- Szeőke Kálmán - Ronkay László: A Porvai Biodiverzitás Nap lepkészeti eredményei

- Tóth Sándor: Adatok Porva kétszárnyú (Diptera) faunájához a Biodiverzitás Nap gyűjtése alapján

- Kovács Tibor: Kétéltűek és hüllők Porván: 3. Magyar Biodiverzitás Nap

- Görföl Tamás - Zsebők Sándor - Tóth Mária: Adatok Porva emlősfaunájához a 2008. évi Biodiverzitás Nap alapján

28. 2011. 1500,- Ft

- Tóth Sándor: Emlékezés Podlussány Lajosra

- Kevey Balázs: A Bakonyalja homokvidékének erdei. III

- Fehérvári Bence - Saláta Dénes - Malatinszky Ákos: Hagyományőrző gyümölcsösök az Öreg-Bakony tanyavilágában

- Varga Anna - Bölöni János: Egy felhagyott fás legelő területének tájhasználat változása Olaszfalu (Veszprém megye) határában

- Novák János: Adatok a Bakony álskorpió-faunájához (Arachnida: Pseudoscorpiones)

- Traser György - Winkler Dániel - Molnár Mercel: A mezőföldi Szent László-víz völgyének ugróvillás (Collembola) faunája

- Kenyeres Zoltán - Rácz István András: A Bakonyi Természettudományi Múzeum egyenesszárnyú (Orthoptera) gyűjteménye

- Kondorosy Előd: Keszthely és környéke poloskafaunájának alapvetése (Heteroptera)

- Móra Arnold - Deák Csaba - Kálmán András - Kálmán Zoltán - Lőkkös Andor - Soós Nándor - Csabai Zoltán: Contribution to the aquatic insect fauna of Káli-medence and Fekete-hegy, and their surroundings (Balaton Uplands)

- Nagy Ferenc: Adatok Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye futóbogár-faunájához (Coleoptera: Carabidae)

- Podlussány Attila - Kutasi Csaba: Új ormányosalkatú-bogárfajok a Bakonyban (Coleoptera, Curculionoidea)

- Kutasi Csaba: Védett és ritka bogárfajok (Coleoptera) a várpalotai lőtér területéről

- Szabóky Csaba: Kohanóczy Attila molylepke (Microlepidoptera) gyűjteménye

- Szabóky Csaba: Összehasonlító vizsgálatok a Bakonybél-Somhegy nagylepkefaunáján (Macrolepidoptera), és a molyfauna (Microlepidoptera) alapvetése

- Nagy Lajos - Poller Zoltán: Vízimadár szinkronszámlálások a várpalotai tavakon (2005-2007)

A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei,

Természettudományos kötetek

7. 1968. 500,- Ft.

- Keve András: Emlékezés Csörgey Tituszra (1875-1961)

- Csapody István-Szonfridt István: Emlékezés Tallós Pálra (1931-1963)

- Papp Jenő: Beszámoló a Bakony természettudományos kutatásáról 1965-1967

- Viczián István: Adatok a Sástó-hegy (Nyugati-Bakony) bazaltjának kőzettani és vulkanológiai ismeretéhez

- Nagy Jenő: A Tapolcai-medence kialakulásáról, éghajlatáról és vízrajzáról

- Wallner Ernő: Alsóörs településképe

- Kedves Miklós: A Bakony-hegység fosszilis flórájának áttekintése a palinológiai eredmények alapján

- Tóth László: Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz, I.

- Papp László: Erdészeti vonatkozású adatok a Bakony meteorológiai viszonyaihoz

- Kol Erzsébet: Algológiai és hidrobiológiai forrásvizsgálatok az Északi-Bakonyban

- Szemere László: A Bakony-hegység nagygombái

- Verseghy Klára: A Tapolcai-medence zuzmói

- Boros Ádám-Vajda László: A Bakony-hegység lápjainak mohaföldrajza

- Szodfridt István-Tallós Pál: A Felsőnyirádi-erdő láp- és ligeterdei

- Papp József: A Szigligeti Arborétum története és dendrológiai értékei

- Kol Erzsébet: A Szigligeti Arborétum algái

- Tóth Sándor: A Szigligeti Arborétum gombái

- Verseghy Klára: A Szigligeti Arborétum zuzmói

- Vajda László: A Szigligeti Arborétum mohái

- Ambrus Béla: A Szigligeti Arborétum gubacslegyei

- Papp Jenő: A Bakony-hegység állatföldrajzi viszonyai

- Sey Ottó: Adatok a Bakony gerinces állatainak parazita féregfaunájához, I.

- Iharos Gyula: Újabb adatok a Bakony-hegység Tardigrada-faunájához (A Bakony-hegység Tardigrada-faunája, IV.)

- Szabó István: A Bakony-hegység Siphonaptera-faunájának alapvetése

- Tóth László: Adatok a Balaton-felvidék bogár (Coleoptera) faunájához

- Ambrus Béla: Az Északi-Bakony gubacslegyei (Diptera, Cecidomyiidae)

- Tóth Sándor: Adatok a Bakony-hegység bögöly-faunájának ismeretéhez (Diptera, Tabanidae)

- Szőcs József: Adatok Sümeg lepkefaunájához

- Marián Miklós - Szabó István: Adatok az Északi-Bakony herpetofaunájához

- Tapfer Dezső: Megfigyelések a kerecsensólyom keleti-bakonyi fészkeléséről

- Sági Károly: A Balaton vízállástendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében

12. 1973. 500,- Ft

- Tóth Sándor: A Bakony természeti képe, III. Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról, 1968-1971

- Tóth Sándor: A negyedik Bakony-kutató ankét (Zirc, 1972. szept. 26-27.)

- Badinszky Péter: Újabb őslénytani és földtani megfigyelések a veszprémi karni képződmények rétegsorában

- Badinszky Péter: A Veszprém környéki felsőkarni fődolomit üledékföldtani vizsgálata

- Gellai Mária: Úrkút környéki albai mészkő rétegsorok mikrofácies vizsgálata

- Bubics István: Veszprém megye építő- és építőanyag-ipari földtani nyersanyagai

- Krizsán Pál: A nemesgulácsi ásványvíz-előfordulás vízföldtani viszonyai és vizsgálati eredménye

- Jugovics Lajos: Balaton-parti bazaltbányászat

- Szalai Tibor: A Nyugati-Kárpátok délkeleti vonulatának kialakulása, különös tekintettel a Bakony hegységre az Alp-Kárpáti rendszerben

- Kol Erzsébet: Az Északi- (Öreg-) Bakony területén végzett algológiai és hidrobiológiai kutatások rövid ismertetése

- Szemere László: Kiegészítő adatok a Bakony hegység nagygomba flórájához

- Verseghy Klára: Az Északi- és a Keleti-Bakony zuzmóvegetációja

- Gallé László: A Balaton menti dolomitvonulat zuzmócönózisai

- Debreczy Zsolt: A Balaton-felvidéki Péter-hegy és környéke cönológiai vizsgálata

- Szodfridt István - Tallós Pál: Vegetációtanulmányok a Felsőnyirádi-erdőben

- Sey Ottó: Adatok a Bakony gerinces állatainak parazita féregfaunájához, II.

- Sey Ottó: Adatok a Bakony gerinces állatainak parazita féregfaunájához, III.

- Matskási István: A Bakony hegység kisemlőseinek métely- (Trematodes) faunája I.

- Tóth Sándor: Előzetes vizsgálatok a Bakony vidékének szitakötőfaunájával kapcsolatban

- Rácz István: A Bakony hegység Orthopteráinak vizsgálatából levont állatföldrajzi következtetések

- Tóth László: A Bakony-hegység futóbogár-alkatú faunájának alapvetése (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae)

- Tóth László: A Bakony-hegység lágytestűbogár- (Col. Malacodermata) faunájának alapvetése

- Tóth László: A Bakony-hegység Elateridae- (pattanóbogár) faunájának alapvetése

- Dietzel Gyula: A Márkó-Szentgál-Csehbánya-Hárskút négyszög (Bakony hegység) 10 éves lepidopterológiai kutatásának jelentősebb eredményei I.

- Rézbányai László: Kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok az Északi-Bakony éjszakai nagylepkefaunáján, I.

- Szőcs József: Adatok a Bakony aknázómoly-faunájához

- Tóth Sándor: Adatok a Bakony hegység pöszörlégyfaunájának ismeretéhez (Diptera, Bombyliidae)

- Zombori Lajos: A Bakonyi Természettudományi Múzeum levéldarázs-gyűjteménye (Hymenoptera: Symphyta) I.

- Papp Jenő: A Bakony hegység gyilkosfürkész-faunájának alapvetése

- Janisch Miklós: Adatok a Bakony hegység kullancsfaunájához

- Bankovics Attila: Adatok a Kőris-hegy madárvilágához

- Bankovics Attila: A Zirci Arborétum madárvilága egyéves megfigyelés alapján (1971. VIII.—1972. IX.)

- Bankovics Attila: Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) a Bakonyban

- Horváth Lajos: A Tapolcai-medence madárvilágának összehasonlító cönológiai és ökológiai vizsgálata

- Keve András: A Balaton búvár- és vöcsökfajai, gödénye és kárókatonája

- Sterbetz István: Madártáplálkozási adatok a Balaton vidékéről

- Szolnoky Kálmán: Adatok az Északi-Bakony és a Bakonyalja madárvilágának ismeretéhez

- Tapfer Dezső: Vörös kánya és barna kánya a Keleti-Bakonyban

- Tapfer Dezső: A kabasólyom fészkelése a Keleti-Bakonyban

- Szabó István: Adatok a Bakony hegység gerinces faunájához

14. 1979. 350,- Ft

- Galambos István: Emlékezés Szemere Lászlóra (1884 - 1974)

- Tóth Sándor: A Bakony természeti képe, IV., Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról, 1972-1974

- Bubics István: Újabb felsőkarni Megalodontida lelőhely a Bakony hegységben

- Uherkovich Gábor: Az öcsi Nagy-tó limnológiája

- Ambrus Béla: A Bakony zoocecidiumai

- Újhelyi Sándor: Adatok néhány rovarrend bakonyi elterjedéséhez

- Rácz István: A Bakony hegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának alapvetése

- Tóth László: A Bakony hegység levélbogár-faunájának alapvetése (Coleoptera: Chrysomelidae)

- Rézbányai László: Kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok az Északi-Bakony nagylepkefaunáján II.

- Rézbányai László: Lelőhelyadatok a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum nagylepkegyűjteményéből, 1969-ig

- Dietzel Gyula: A Márkó-Szentgál-Csehbánya-Hárskút négyszög (Bakony hegység) lepidopterológiai kutatásának eredményei, II.

- Zombori Lajos: A Bakonyi Természettudományi Múzeum levéldarázs-gyűjteménye (Hymenoptera: Symphyta) II.

- Benedek Pál: A Bakony hegység kaparódarázs (Hymenoptera: Sphecoidea) faunájának állatföldrajzi vizsgálata

- Gallé László: Adatok a Bakony hegység hangya (Hymenoptera: Formicoidea) faunájának ismeretéhez

- Tóth Sándor: A helikopteres szúnyogirtás entomológiai hatásainak előzetes vizsgálata a Balaton-parton

- Tapfer Dezső: Baglyok a Keleti-Bakonyban

- Tapfer Dezső: A darázsölyv a Keleti-Bakonyban

16. 1981. 300,- Ft

- Veress Márton: Bertalan Károly emlékére (1914 - 1978)

- Papp Jenő: Emlékezés Ambrus Bélára (1909 - 1979)

- Eszterhás István: A Burok-völgy karsztmonográfiája

- Vízkeleti Éva: Adatok a Hévízi-tó algáinak ismeretéhez

- Csiby Mária-Tóth Sándor: A Bakony hegység természeti értékei, I. Botanikai értékek

- Csiby Mária: A Balaton-felvidék szitakötő-faunája (Insecta: Odonata)

- Tóth Sándor: A Kornyi-tó szitakötő-faunájának mennyiségi és minőségi vizsgálata (Insecta: Odonata)

- Rozner István: A Bakony hegység dögbogárfaunájának alapvetése (Coleoptera: Silphidae)

- Podlussány Attila: Ritka Apionfajok a Bakony hegységben (Apionidae I.)

- Podlussány Attila: A mályvaféléken élő Apionfajok előfordulása a Bakony hegységben (Col., Apionidae II.)

- Podlussány Attila: Exapionfajok előfordulása a Bakony hegységben (Col., Apionidae III.)

- Szécsényi Lajos: Adatok a Balaton-felvidék nagylepkefaunájához

- Herczig Béla-Bürgés György-Ronkay László: A Keszthelyi-hegység nagylepke-faunisztikai alapvetése

- Szőcs József: Adatok a Vértes hegység aknázómoly-faunájához

- Rézbányai László: Az Északi-Bakony Eupithecia faunájának alapvetése (Lep.: Geometridae)

- Csiby Mária-Tóth Sándor: A Bakony hegység katonalégy-faunája (Diptera: Stratiomyidae)

- Papp Jenő: A Bakony hegység gyilkosfürkész-faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae), II.

- Ilosvay György: A farkasgyepűi bükkös ökoszisztéma herpetofaunája

- Keve András: Madártani adatok a Déli-Bakonyból, valamint a Bakonyaljáról

- Tapfer Dezső: A vörösvércse (Falco tinnunculus L.) a Keleti-Bakonyban (1944 - 1979)

A kiadványok megrendelhetők e-mailben btmz@bakonymuseum.koznet.hu

vagy telefonon (88-575-300)