Munkatársak


Barta Zoltán
ornitológus-muzeológus

Cím: Bakonyi Természettudományi Múzeum
8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.

Telefon: (+36 88) 575-300, 575-301
Fax: (+36 88) 575-300, 575-301
Email: vertebrata(kukac)bakonymuseum.koznet.hu
Szül. hely: Miskolc
Születési idő: 1953

Iskolák, végzettség:
1991 Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, biológia szak, biológia szakos általános iskolai tanár

Munkahely:
1972-1979 Lenin Kohászati Művek, Miskolc
1979- Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc

Tudományos, ill. közéleti tevékenység:
1971-1989 Fejér Megyei Madárbarátok Köre tagja
1970-1990 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tagja
1972-1979 Madártani Intézet külső munkatársa
1974- Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának, majd Környezet- és Természetvédelmi, valamint Ökológiai Szakosztályának tagja
1974 Magyar Madártani Egyesület alapító tagja
1974- Magyar Madártani (majd Magyar Madártani- és Természetvédelmi) Egyesület tagja,
1974-1975 Magyar Madártani Egyesület Észak-magyarországi csoportjának titkárhelyettese
1977-1979 Magyar Madártani Egyesület egri csoportjának titkárhelyettese
1977-1980 Magyar Madártani Egyesület Választmányi tagja
1979-198x Magyar Madártani Egyesület Faunisztikai Hitelesítő Bizottság tagja
1979-1989 Magyar Madártani Egyesület Veszprém-megyei, ill. Bakonyi Szervezetének titkára
1979- től „A Bakony természeti képe” kutatási program munkatársa
1979-1989 Bakonyi Természettudományi Múzeum madárvédelmi programjainak szervezője

Oktatói tevékenység:
Természetvédelmi előadások általános- és középiskolákban, főiskolai- ill. egyetemi terep-gyakorlatok alkalmával, ill. terepi órák erdei iskolákban, környezet- és természetvédelmi táborokban.

Kutatási terület:
1978-1987 A magyarországi vízirigó-állomány természetvédelmi célú vizsgálata
1979- A „Bakony természeti képe” kutatási programban a Bakony-hegység gerinces állatvilágának természetvédelmi célú kutatása. Fő szakterület a Bakony madárvilágának vizsgálata.

Díjak, elismerések:
1983 Művelődési Miniszteri Dicséret (oklevél)
2003 Természeti és Kulturális Örökségért Díj, Ford Motor Company (2003. évi magyar 3. díj)


Publikációs tevékenység:


1./ Cikkek, könyvfejezetek

BARTA Z. (1975): Vörösfejű gébics (Lanius senator) a Bodrog-Tisza-zugban – Aquila, 80-81. p.
294-295.
BARTA Z. (1977): Megfigyelések a csicsörke (Serinus serinus) párválasztásáról – Aquila, 83. p.
293-294.
BARTA Z. (1977): A „Tiszai akció” 1974. évi őszi madártani eredményeinek ismertetése – Állattani
Közlemények 64. (1-4.), p. 173-176.
BARTA Z. (1978): Adatok a Bükk-hegység madárfaunájához – Madártani Tájékoztató 1978.
(január-február), p. 7-12.
BARTA Z. (1978): Kis poszáta (Sylvia curruca) párszerzési próbálkozása – Madártani
Tájékoztató 1978. (július-augusztus), p. 18-19.
BARTA Z. (1979): Adatok a Bükk-hegység madárfaunájához – Madártani Tájékoztató 1979.
(január-március), p. 9-11.
BARTA Z. (1980): Bajszos sármányok megváltozott környezetben – Madártani Tájékoztató 1980.
(július-szeptember), p. 51-52.
BARTA Z. (1983): Adatok a Dél-bükki Hór-völgy és környékének madárfaunájához – Folia
Historico-Naturalia Musei Matraensis 8. p. 157-162.
BARTA Z. (1984): Vízirigó (Cinclus cinclus) - in Haraszthy L. (szerk.): Magyarország fészkelő
madarai. Natura, Budapest, 247 p. I.m.: p. 160-161.
BARTA Z. (1984): Kis légykapó (Ficedula parva) - in Haraszthy L. (szerk.): Magyarország
fészkelő madarai. 247 p.. I.m.: p. 202-203.
BARTA Z. (1984): Hegyi billegető (Motacilla cinerea) - in Haraszthy L. (szerk.): Magyarország
fészkelő madarai. 247 p. I.m.: p. 160-161.
BARTA Z. – ILOSVAY GY. (1985): A zirci arborétum emlősfaunája (Mammalia) – A Bakony
természettudományi kutatásának eredményei 16. p. 93-102.
HORVÁTH R.-BARTA Z. (1986): A hazai vízirigó (Cinclus cinclus) állomány oknyomozó
vizsgálata – in. Molnár Gy. (szerk.): A Magyar Madártani Egyesület II. Tudományos
Ülése, Szeged 1986. Magyar Madártani Egyesület, Budapest. p. 163-167.
BARTA Z. (1995): Balatonalmádi és Vörösberény környékének gerinces állatvilága - in.
Kredics L.-Lichtneckert A. (szerk.): Balatonalmádi és Vörösberény története. 647 p.
I.m.: p. 72-98.p.
BARTA Z. (1996): Újabb adatok a zirci arborétum madárvilágának ismeretéhez. Folia Musei
Historico-naturalis Bakonyiensis 11. (1992), p. 255-265.
BARTA Z. (1997): A Bakony hegység új madárfaja: a holló (Corvus corax L.). Folia Musei
Historico-naturalis Bakonyiensis 12. (1993), p. 199-212.
BARTA Z.-MOLNÁR I. (1997): Csopak gerinces állatvilága – in. Lichtneckert A. (szerk.):
Csopak története. 729 p. I.m.: p. 71-94.
BARTA Z. (1998): Újabb adatok a Balaton-felvidék északkeleti részének madárvilágához I.
Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 13. (1994), p. 149-198.
BARTA Z. (1998): Vízirigó (Cinclus cinclus) - in Haraszthy L. (szerk.): Magyarország madarai.
Mezőgazda Kiadó, Budapest, 441 p. I.m.: p. 268-269.
BARTA Z. (1998): Hegyi billegető (Motacilla cinerea) - in Haraszthy L. (szerk.): Magyarország
madarai. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 441 p. I.m.: p. 264-265
BARTA Z. (1998): Újabb adatok a Balaton-felvidék északkeleti részének madárvilágához I. –
Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 13-1994 (1998); 149-198.
BARTA Z.-MOLNÁR I. (1999): Gerinces állatvilág – in. Lichtneckert A. (szerk.): Balatonfüred
és Balatonarács története. 761 p. I.m.: p. 91-106.
BARTA Z. (2000): Adatok (1980-1995) a Bakony-hegység és peremterületei gerinces
faunájának (Amphibia, Reptilia, Mammalia) ismeretéhez I. - Folia Musei Historico-
naturalis Bakonyiensis 15-1996 (2000); p. 125-152.
BARTA Z.-BÉRES L. (2004): Vörös vércse (Falco tinnunculus) telepítési kísérletek a Bakony
térségében – Természetvédelmi Közlemények 11, p. 457-464.
BARTA Z.-BÉRES L. (2005): Vörös vércse (Falco tinnunculus Linnaeus, 1758) telepítési
kísérletek a Bakony térségében (2001-2002) – BME OMIKK, Környezetvédelem
2005. (3-4.), p. 109-122.

2./ Ismeretterjesztő kiadványok

BARTA Z.-HARANGI I. (1979): A Bükk madárvilága (Ritka fajok menedéke) – Búvár, 1979. 5. p. 213-217.
BARTA Z. (1979): A IV. bakonyi madárvédelmi ankét (Zirc, 1979. november 14.) - Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 26 p.
BARTA Z. (1981): A Bakonyi Természettudományi Múzeum madárvédelmi programja – Horizont, IX. évf. 2. szám p. 15-18.
BARTA Z. (1981a.): Az V. bakonyi madárvédelmi ankét (Zirc, 1980. október 26.) - Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 37 p.
BARTA Z. (1981b.): Odutelepeink lakói. (Segédanyag "A Bakony madárvilágának szervezett védelme" című programhoz.) – Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 29 p.
BARTA Z. (1982): A VI. bakonyi madárvédelmi ankét (Zirc, 1981. október 17.) - Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 32 p.
BARTA Z. (1984): A VII. bakonyi madárvédelmi ankét (Zirc, 1982. október 30.) - Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc (1984) 32 p.
BARTA Z. (1984a): A VIII. bakonyi madárvédelmi ankét (Zirc, 1983. október 22.) - Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc (1984) 32 p.
BARTA Z. (1992): Bemutatjuk a Bakonyi Természettudományi Múzeum gerincesgyűjtemé-nyét. Veszprém Megyei Napló, Pro Natura Környezet- és természetvédelmi melléklet. 1992. december 16.
BARTA Z.-FUTÓ J.-GALAMBOS I.-MOÓR GY. (1994): Magas-Bakony TK - Boroszlán tanösvény (vezetőfüzet) 23 p. (Állatvilág 5-14 p.) – Közép-dunántúli Természetvédelmi Igazgatóság, Veszprém
BARTA Z. (1996): A Bakony halai. - A Bakony természeti képe 1. – Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 42 p.
BARTA Z.-FUTÓ J.-DR. GALAMBOS I.-KASPER Á.-KESERŰ I.-KUTASI CS. (1997): A Bakony természeti képe. Kiállításvezető. – Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc
BARTA Z.-BAUER N.-BÉKÁSSY G.-FUTÓ J. (1997): Badacsony (természetrajzi tanösvény vezetőfüzet) 31 p. – Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Veszprém
BARTA Z.-FUTÓ J.-DR. GALAMBOS I.-KASPER Á. (2000): Bakonysárkány környékének természeti értékei 63 p. (Bakonysárkány gerinces állatai 39-54.p.), Bakonysárkány
BARTA Z. (2000): Madarat tolláról …..békát hangjáról. p. 73-79. in. Futó J. (szerk.): A Pécselyi-medence és környéke 96 p. – A Balaton-felvidék természeti értékei I., Veszprém, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
BARTA Z. (2003): Madarak a Bakonyban I. – A Bakony természeti képe 3.- Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 56 p.
BARTA Z.-FUTÓ J.-GALAMBOS I.- HARMAT B.-KASPER Á.- KUTASI CS. (2000): A Bakony – A természet kincsestára — Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, Zirc, 112 p.
BARTA Z.- GALAMBOS I.- GYURMAN CS.- HARMAT B.- KASPER Á.- KATONA L.- KUTASI CS.- MOZGAI ZS.- NÉMETH T.- PAULOVICS P.- POCSAI T.- SASVÁRI Á.- SCHÄFER I. (2005): „Ezerarcú Bakony” - A Bakony-hegység természeti értékei — Multimédiás CD. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc
KNAUER J.-GALAMBOS I.- BARTA Z.- H. HARMAT B.- KASPER Á.- KUTASI CS. (2008): Ráktanya Tanösvény — vezetőfüzet. Via Studio Kft. 48 p.
BARTA Z.- FUTÓ J.- GALAMBOS I.- HARMAT B.- KASPER Á.- KUTASI CS. (2008): A Bakony - A természet kincsestára — 2. átdolgozott kiadás, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc, 144 p.

<< vissza