Munkatársak

Kutasi Csaba Kutasi Csaba
entomológus-főmuzeológus
múzeumigazgató

Cím: Bakonyi Természettudományi Múzeum
8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.

Telefon: (+36 88) 575-300
Email: entomologia(kukac)bakonymuseum.koznet.hu
Szül. hely: Oroszlány
Születési idő: 1970. 08. 26.

Iskolák, végzettség:
1989-1994 Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Budapest, okl. kertészmérnök, növényvédő 1991-1995 Gödöllői Agrártudományi Egyetem Tanárképző Intézet, kertészmérnök-tanár

Posztgraduális tanulmányok:
1999-2003 Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar, Kertészeti növényvédelem program, levelező doktori képzés
2005 doktori fokozat (PhD) Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar

Munkahelyek:
1988-1989 Oroszlányi Városgazdálkodási Vállalat, Kertészeti Üzem, parkfenntartási részleg
1995- Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc

Tudományos közéleti tevékenység:
1994- Magyar Rovartani Társaság tagja
1994- A „Bakony természeti képe” kutatási program résztvevője
1996-2011 Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti körének titkára
1999- Magyar Biológiai Társaság Állattani, Környezet- és Természetvédelmi, valamint Ökológiai Szakosztályának tagja
2002- A „Bakony természeti képe” kutatási program koordinátora
2003-2005, 2008- Magyar Rovartani Társaság Választmányi tagja
2004- A Bakony természettudományi kutatásának eredményei c. sorozat szerkesztője
2005-2008 Magyar Rovartani Társaság vezetőségi tagja (jegyző)
2010- Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság alapító tagja

Oktatói tevékenység:
terepi órák erdei iskolákban
1996 és 2009/2010 középiskolás szakkörvezetés

Kutatási terület:
A bogarak (Coleoptera) főként a futóbogarak (Carabidae) faunisztikai és ökológiai kutatása a Kárpát-medence természetes és agrár élőhelyein.

– Faunisztikai kutatások és rovarökológiai vizsgálatok a Bakony és a Vértes területén
– Alma- és szőlőültetvények faunisztikai és közösségszerkezeti vizsgálata
– Natura 2000-es bogárfajok monitorozása
– Természetvédelmi célú kutatások, hatástanulmányok
– Biomonitoring vizsgálatok tervezése, működtetése
– Bakonyi barlangok ízeltlábú-faunájának kutatása
– A Fekete-hegy és a Kab-hegy tőzegmohás és lefolyástalan tavainak koleopterológiai vizsgálata
– OTKA kutatásban társkutató, a téma címe: Kártevők elleni védekezés új lehetőségei az ökológiai almatermesztésben és ennek biológiai alapjai, futamidő: 2009-2013
– Faunisztikai kutatások Erdélyben, főként a Kárpátokban

További múzeumi tevékenységek:
– Múzeumi szakvezetések, kiállítások rendezése
– Rovartani órák erdei iskolákban, ismeretterjesztő előadások
– Részvétel a felsőoktatásban, rovartani gyakorlatok
– A múzeum rovargyűjteményének fejlesztése

Lezárult kutatások:
– Kiskunsági Nemzet Park, restaurációs ökológiai kutatások (1995-96)
– Litéri biomonitoring vizsgálat (1997-2002, 2006-2010)
– Nemzetközi BioAssess kutatás (2001-2002) (Csévharaszt)
– A Veszprém-Várpalota lőtér koleopterológiai kutatása (2009-2010)

Díjak, elismerések:
1994: Környezettudományi OTDK, 3. helyezés és különdíj
2004: A Magyar Rovartani Társaság által adományozott Frivaldszky Imre Emlékplakett bronz fokozata
2006: A MAE Növényvédelmi Társasága által adományozott Szelényi Gusztáv Emlékérem ifjúsági fokozata

Publikációs lista:

Megjelent szakcikkek:
KUTASI CS., MARKÓ V. (1994): Lágytestű bogarak (Col., Malacodermata) diszper¬ziójá¬nak vizsgálata kezeletlen gyümölcsösben és annak környezetében — Növényvédelem, 30(8): 363-367.
MARKÓ V., MERKL O., PODLUSSÁNY A., VIG K., KUTASI CS. et BOGYA S. (1995): Species Composition of Coleoptera Assemblages in the Canopies of Hungarian Apple and Pear Orchards — Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 30 (3-4): 221-245.
KUTASI CS. (1997): A Bakony-hegység területére új futóbogárfajok (Carabidae) Veszprémvarsány környékéről — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 12 (1993): 99-104.
KUTASI CS. (1998): Ritka futóbogarak (Coleoptera, Carabidae) a Keleti-Bakonyból — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 13 (1994): 63-72.
KUTASI CS. (1998): Futóbogarak (Coleoptera, Carabidae) Litér környékéről — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 13 (1994): 73-88.
KUTASI CS. (1999): Ritka és jellegzetes Balaton-felvidéki bogárfajok (Coleoptera) — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 14 (1995): 67-78.
KUTASI CS., FUTÓ J. (2000): Szubrecens bogártöredékek (Coleoptera) a Miklóspál-hegyi Róka-lyuk üledékéből — A Veszprém megyei Barlangkutató Egyesület Munkájának Eredmé¬nyei 1998-1999, 29-33.
KUTASI CS. (2000): Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetből — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 15 (1996): 93-100.
KUTASI CS., MUSKOVITS J., ROZNER I. (2000): Adatok Torockó (Erdély) és környé¬ké¬nek bogárfaunájához (Insecta: Coleoptera) — ACTA-1999, a Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy 75-82.
KUTASI CS., SZÉL GY. (2000): A vértesi Majkpuszta környékének futóbogarai (Coleop¬te¬ra: Carabidae) — Folia entomologica hungarica 61: 282-295.
KUTASI CS., BALOG A. and MARKÓ V. (2001): Ground dwelling Coleoptera fauna of commercial apple orchards — Integrated Fruit Production. IOBC/wprs Bulletin 24: 215-219.
KUTASI CS. (2001): Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) vizsgálata a veszprémi Csatár-hegyen és környékén — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 18 (1999): 95-104.
KUTASI CS. (2002): Védett bogarak a Vértes-hegységből és környékéről — Limes, Tudo¬má¬nyos szemle, Természetvédelem 15. évf. 51. szám 2002 (1): 35-44.
MIKULÁS J., KUTASI CS., MARKÓ V., BALOG A. (2002): Auswirkung unterschiedlicher Weinbergbewirtschaftung auf die Fauna – 10th International Conference on Cultivation Technique and Phytophatological Problems in Organic Fruit-Growing and Viti¬cul¬ture February 4 th-7th, 2002 at Weinsberg/Germany, Proceedings 168-174.
KUTASI CS., SÁGHY ZS. (2002): A Bakony faunájára új és ritka bogárfajok (Coleoptera) — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 19 (2000): 43-52.
BALOG A., MARKÓ V., KUTASI CS. and ÁDÁM L. (2003): Species composition of ground dwelling staphylinid (Coleoptera: Staphylinidae) communities in apple and pear orchards in Hungary — Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 38 (1-2): 181-198.
SZÉL GY., KUTASI CS. (2003): Tihanyi élőhelyek bogárfaunisztikai vizsgálata — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 20 (2001-2003): 77-106.
KUTASI CS., KÁDÁR F. (2003): Fénycsapdával gyűjtött futóbogarak Csopakról — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 20 (2001-2003): 107-112.
KUTASI CS., MARKÓ V. and BALOG A. (2004): Species composition of carabid (Coleoptera: Carabidae) communities in apple and pear orchards in Hungary — Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 39 (1-3): 71-89.
KUTASI CS. (2004): A Kab-hegy környéki tavak és láprétek futóbogarai (Col.: Carabidae) — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 21: 97-110.
KUTASI CS. (2004): A szegélyes futrinka (Carabus marginalis decorus) előfordulása a Bakonyban – Természetvédelmi Közlemények 11: 281-284.
SZÉL GY., KUTASI CS., RETEZÁR I. (2004): Újabb eredmények a Tihanyi-félsziget bogárfaunisztikai kutatásában – Természetvédelmi Közlemények 11: 295-298.
KUTASI CS., MARKÓ V. and BALOG A. (2005): Erratum to Species Composition of Carabid (Coleoptera: Carabidae) communities in apple and pear orchards in Hungary. — Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica 40 (1–2): 197–198.
SZÉL GY., KUTASI CS. (2005): Influence of land-use intensity on the ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae) in Central Hungary – European Carabidology 2003. Proceedings of the 11th European Carabidologists’ Meeting, Arhus July 2003, 305-312.
KÁDÁR F., SZÉL GY., RETEZÁR I. & KUTASI CS. (2005): New records of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) attracted to light traps in Hungary – European Carabidology 2003. Proceedings of the 11th European Carabidologists’ Meeting, Arhus July 2003, 137-144.
CSABAI Z., SZÉL GY., KUTASI CS. (2005): A Bakonyi Természettudományi Múzeum vízibogár gyűjteménye (Coleoptera: Hydradephaga és Hydrophiloidea) — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 22: 101-112.
KUTASI, CS. & SZÉL, GY. (2006): Ground beetle assemblages of dolomitic grasslands in Hungary — Entomologica Fennica 17: 253-257.
KUTASI CS. (2006): Fénycsapdával gyűjtött futóbogarak (Col.: Carabidae) a Keleti-Bakonyból — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 23 : 53-69.
SZÉL GY., BÉRCES S., KUTASI CS. & KÖDÖBÖCZ V. (2006): A magyar futrinka (Carabus hungaricus Fabricius, 1792) hazai elterjedése és élőhelyei — Praenorica. Folia historico-naturalia 9 (2006): 45-80.
KUTASI CS. & SÁR J. (2007): Kétújfalu környékének állas- és futóbogarai (Coleoptera: Rhysodidae, Carabidae) – Natura Somogyiensis 10: 143-152.
HARMAT B., SZEŐKE K., KUTASI CS. (2007): Poloskafajok (Heteroptera) a Vértes hegységből — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 24: 59-79.
KUTASI CS. (2007): A steven turzásfutó (Stenolophus steveni Krynicki, 1832) Magyarországi elterjedése és élőhelyei (Coleoptera: Carabidae) — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 24: 81-86.
KUTASI CS. & SZÉL GY. (2007): A fémkék bársonyfutó (Ophonus gammeli Schauberger, 1932) hazai elterjedése és élőhelyei (Coleoptera: Carabidae) — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 24: 87-94.
KUTASI CS., SZÉL GY. (2007): Futóbogár-együttesek faj- és egyedszámváltozásainak vizsgálata dolomitgyepekben (Coleoptera: Carabidae) – Természetvédelmi Közlemények 13: 223-232.
KUTASI CS., MARKÓ V. (2007): Környezetkímélő növényvédelem hatása futóbogár-együttesek (Coleoptera: Carabidae) fajösszetételére és biodiverzitására – Természetvédelmi Közlemények 13: 361-370.
BÉRCES S., SZÉL GY., KÖDÖBÖCZ V., KUTASI CS., SZABÓ K., FÜLÖP D., PÉNZES ZS. és PEREGOVITS L. (2007): A magyar futrinka. In: A Kárpát-medence állatvilágának kialakulása. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 107-124.
BÉRCES S., SZÉL GY., KÖDÖBÖCZ V., KUTASI CS. (2008): The distribution, habitat types and nature conservation value of a Natura 2000 beetle, Carabus hungaricus Fabricius, 1792 in Hungary – In: Penev, L., Erwin, T., Assmann, T. (eds.). Back to the roots or back to the future? Towards a new synthesis between taxonomic, ecological and biogeographical apporaches in carabidology. Proceedings of the XIII European Carabidologists Meeting, Blagoevgrad, August 20-24, 2007.
KUTASI CS., SZÉL GY. (2008): A Pterostichus melas (Creutzer, 1799), a P. hungaricus (Dejean, 1828) és a P. incommodus Schaum, 1858 előfordulása a Bakonyban — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 25: 52-60.
KUTASI CS. (2009): Futóbogarak Gyűrűfű környékéről (Coleoptera: Carabidae) – Natura Somogyiensis 13: 105-114.
KUTASI CS. (2009): A Bakony futóbogár fajainak (Coleoptera: Carabidae) listája – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 26: 21-32.
KUTASI CS. & SÁR P. (2010): Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) a kétújfalui vörös tölgyesből (Baranya megye) – e-Acta Naturalia Pannonica 1 (1): 199-204.
KUTASI CS. (2010): Porva környékének futóbogarai (Coleoptera: Carabidae) – Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 27: 83-94.
HEGYESSY G. & KUTASI CS. (2010): Trichoferus species new to Hungary (Coleoptera: Cerambycidae) — Folia entomologica hungarica 71: 35-41.
HEGYESSY G. & KUTASI CS. (2010): First record of Leiopus femoratus Fairmaire, 1859 in Hungary (Coleoptera: Cerambycidae) — Folia entomologica hungarica 71: 43-45.
PODLUSSÁNY A. & KUTASI CS. (2011): Új ormányosalkatú-bogárfajok a Bakonyban (Coleoptera, Curculionoidea) — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 28: 197-200.
KUTASI CS. (2011): Védett és ritka bogárfajok (Coleoptera) a várpalotai lőtér területéről — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 28: 201-216.
KUTASI CS. & TALLÓSI B. (in press): A Csukás futóbogarai - Acta Siculica 2011, A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy
KOCS I., PODLUSSÁNY A., KUTASI CS., TALLÓSI B., ROZNER I. & ÁDÁM L. (in press): Adatok a Csukás-hegység bogárfaunájához (Coleoptera) - Acta Siculica 2011, A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve, Sepsiszentgyörgy

Előadások, poszterek összefoglalóval:
KUTASI CS., MARKÓ V. (1994): Lágytestű bogarak (Malacodermata) vizsgálata gyümölcsösben és annak környezetében Malaise csapdákkal — 40. Növényvédelmi Tudomá¬nyos Napok, 59. p.
KUTASI CS., MARKÓ V. (1995): Peszticidmentes és üzemi gyümölcsösök lágytestű bo¬gár (Col.: Malacodermata) együtteseinek összehasonlító vizsgálata — 41. Növényvédelmi Tu¬do¬mányos Napok 53. p.
KUTASI CS. (2000): Ritka futóbogarak a Bakonyban — A 12. Bakony-kutató Ankét (1998. április 24-26.) előadás kivonatai, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc 28-30.
KUTASI CS., MARKÓ V. (2000): Üzemi almaültetvény talaj- és törzs szintjén kialakuló futóbogár együttesek vizsgálata Bakonygyiróton — 46. Növényvédelmi Tudományos Napok 61. p.
KUTASI CS., HARMAT B., KASPER Á. & GALAMBOS I. (2000): Izeltlábúak (Arthro¬poda) monitorozása dolomitgyepekben és telepített fenyvesekben — Acta Biologica Debre¬cina, Oecologica Hung. 11/1, 257 p.
MIKULÁS J., MARKÓ V., KUTASI CS., BATOS A. (2000): Abundanz der Boden¬arthro¬poden im begrünten und bodenbearbeiteten Weingarten — Begrünung im Weinbau XIII. Kol¬loquium, Internationaler Arbeitskreis, Fakultät für Landvirtschaft Maribor, August 2000, Mari¬bor-Radenci-Slowenien
KUTASI CS., BALOG A., MARKÓ V. (2000): Üzemi almaültetvények talaj-Coleoptera faunája — Lippay János & Vas Károly Tudományos Ülésszak 2000. November 6-7, Növény¬védelmi Szekció 410. p.
KUTASI CS., MARKÓ V. és BALOG A. (2001): Almaültetvények törzsszintjén kialakult Coleoptera együttesek vizsgálata — 47. Növényvédelmi Tudományos Napok 56. p.
KUTASI CS., BALOG A. és MARKÓ V. (2002): Talajfelszíni Coleoptera együttesek szer¬kezeti vizsgálata magyarországi alma- és körte ültetvényekben — 48. Növényvédelmi Tudomá¬nyos Napok 48. p.
KUTASI CS. (2002): Védett futóbogarak elterjedése a Bakonyban I. – A szegélyes futrinka (Carabus marginalis decorus SEIDLITZ, 1891) és a Steven-turzásfutója (Stenolophus steveni KRYNICKI, 1832) — Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete, Magyar Biológiai Társaság, Budapest 149. p.
SZINETÁR CS., MILTÉNYI A., BAUER N., HORNUNG E., KENYERES Z., KORSÓS Z., KUTASI CS. & TAKÁCS G. (2002): A Ság-hegy élő természeti értékeinek álla¬pot¬fel¬mé¬ré¬se — Az I. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete, Magyar Biológiai Társaság, Budapest 202. p.
BALOG A., MARKÓ V. ÉS KUTASI CS. (2003): Holyva együttesek (Coleoptera: Staphylinidae) fajösszetétele alma és körte ültetvényekben Magyarországon — 49. Növény¬védelmi Tudományos Napok 38. p.
KÁDÁR F., KUTASI CS., LÖVEI G. (2003): Records of the ground beetle (Coleoptera: Carabidae) fauna in various apple orchards in North-Eastern Hungary — 11th European Carabidologists’ Meeting 2003. 07. 21-25. Aarhus, Dánia, abstracts of talk & posters, 18. p.
KÁDÁR F., SZÉL GY., RETEZÁR I., KUTASI CS. (2003): Light trapping of carabid beetles (Coleoptera: Carabidae): further catch data from Hungary — 11th European Carabidologists’ Meeting 2003. 07. 21-25. Aarhus, Dánia, abstracts of talk & posters, 19. p.
SZÉL GY., KUTASI CS., RETEZÁR I., NIEMELA J. (2003): Biodiversity examinations on carabid beetles in six habitats of Central Hungary — 11th European Carabidologists’ Meeting 2003. 07. 21-25. Aarhus, Dánia, abstracts of talk & posters, 45. p.
KUTASI CS., MARKÓ V., BALOG A. (2003): Futóbogár (Carabidae) együttesek fajösszetétele magyarországi gyümölcsösökben — 6. Magyar Ökológus Kongresszus Gödöllő, 2003. 08. 27-29. Előadások és poszterek összefoglalói, 163 p.
SZÉL GY., KUTASI CS. (2003): Futóbogár (Carabidae) együttesek diverzitása a tájhasz¬ná¬lat függvényében Csévharaszt környékén — 6. Magyar Ökológus Kongresszus Gödöllő, 2003. 08. 27-29. Előadások és poszterek összefoglalói, 247 p.
BALOG A., MARKÓ V., KUTASI CS. (2003): Holyva együttesek (Coleoptera: Staphylinidae) közösségszerkezeti vizsgálata természetes és agrár-ökoszisztémákban — Erdélyi Múzeum Egyesület – Természettudományi és Matematikai Szakosztály, Őszi Tudományos Ülésszak, 2003. 10. 25., Kolozsvár
KUTASI CS., MARKÓ V., BALOG A. (2003): Magyarországi almaültetvények futóbogár- (Coleoptera: Carabidae) faunája — III. Kárpát-medencei Biológiai szimpózium, 2003. 10. 28-30. Előadások összefoglalói, 133-137. p.
BALOG A., MARKÓ V. és KUTASI CS. (2003): Magyarországi alma- és körteültetvényekben gyakori holyva fajok (Coleoptera: Staphylinidae). Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly Tudományos Ülésszak — 2003. november 6-7. Növényvédelmi Szekció, Előadások Összefoglalói. 404-405. p.
KUTASI CS., MARKÓ V. és BALOG A. (2003): Futóbogár együttesek vizsgálata magyarországi almaültetvényekben — Lippay János – Ormos Imre – Vas Károly Tudományos Ülésszak. 2003. november 6-7. Növényvédelmi Szekció, Előadások összefoglalói. 430-431. p.
KUTASI CS., MARKÓ V., MIKULÁS J. (2004): Különböző művelésmódok hatása egy kecskeméti szőlőültetvény futóbogár együtteseire — 2. Szünzoológiai Szimpózium, Budapest 2004. 03. 08-09. Előadások és poszterek összefoglalói, 50. p.
KUTASI CS., MARKÓ V., SÁROSPATAKINÉ FAZEKAS J. és ITTZÉS A. (2005): Talajtípus és művelés hatása almaültetvények futóbogár (Col.,Carabidae) együtteseire — 51. Növényvédelmi Tudományos Napok 7. p.
SZÉL GY., FABÓK V., KUTASI CS. & RETEZÁR I. (2005): Longterm investigations of carabid communities of the floodplans of Danube — In: Serrano, J., Gómez-Zurita, J. & Ruiz, C. (eds.): XII European Carabidologists Meeting. Ground beetles as a key group for biodiversity conservation studies in Europe. Murcia, Spain, 2005. 19-22 September. Abstracts of talks & posters. Murcia, Spain 47-50. p.
KUTASI CS., SZÉL GY. & RETEZÁR I. (2005): Species composition of ground beetle assemblages of dolomitic grasslands in Hungary — In: Serrano, J., Gómez-Zurita, J. & Ruiz, C. (eds.): XII European Carabidologists Meeting. Ground beetles as a key group for biodiversity conservation studies in Europe. Murcia, Spain, 2005. 19-22 September. Abstracts of talks & posters. Murcia, Spain 289-293. p.
KUTASI CS., MARKÓ V. (2005): Különböző művelésmódok hatása almaültetvények futóbogár-együtteseire (Col.: Carabidae) — A III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete, Magyar Biológiai Társaság, Budapest 41. p.
KUTASI CS., SZÉL GY. & RETEZÁR I. (2005): Magyarországi dolomitgyepek futóbogár-faunájának vizsgálata — A III. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia Program és Absztrakt kötete, Magyar Biológiai Társaság, Budapest 151. p.
SZÉL GY., KUTASI CS. és LEGÉNY Á. (2007): Bioassess vizsgálatok Csévharaszton — 3. Szünzoológiai Szimpózium, Budapest, Magyar Természettudományi Múzeum, 2007. III. 5–6. – In: Batáry P. és Kőrösi Á. (szerk.): Előadások és poszterek összefoglalói, Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, Szeged, p. 12.
BÉRCES S., SZÉL GY., KUTASI CS., KÖDÖBÖCZ V. (2008): A magyar futrinka fajmegőrzési terve — V. Természetvédelmi Biológia Konferencia, Nyíregyháza 2008.11.06-09.
KUTASI CS., MARKÓ V. (2010): The effect of vegetation management on apple orchards carabid (Coleoptera: Carabidae) assemblages — IX. European Congress of Entomology 22-27 August, 2010 Budapest, Hungary, Programme and Book of Abstracts 19. p.
KUTASI CS., SZÉL GY., KÁDÁR, F. & MARKÓ, V. (2011): Védett futóbogarak (Col.: Carabidae) előfordulása hazai agrárterületeken — VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Debreceni Egyetem, 2011. november 3-6., Program és Absztrakt-kötet, Magyar Biológiai Társaság, Budapest 130. p.

Egyéb szakmai előadások:
KUTASI CS. (1994): Lágytestű bogarak (Col., Malacodermata) vizsgálata almatermésű gyümölcsösökben és környezetükben — IV. Országos Környezettudományi Diákkonferencia, Agrár- Környezetvédelem szekció, Budapest
KUTASI CS. (1997): Futóbogarak populációdinamikai vizsgálata a veszprémvarsányi Malom-hegyen — Magyar Rovartani Társaság 665. ülése 1997. 03. 28.
KUTASI CS. (1997): Rovartani kutatások a veszprémi Csatár-hegyen — XX. Magyar Rova¬¬rászati Napok, Budapest 1997. 11. 29.
KUTASI CS. (1998): Rovartani kutatások a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetben — XXI. Ma¬¬gyar Rovarászati Napok, Budapest 1998. 11. 28.
KUTASI CS. (1999): Rovartani kutatások a Nivegy-völgyben — XXII. Magyar Rovarászati Napok, Budapest 1999. 11. 20.
KUTASI CS., MARKÓ V. (2000): Almatermésű gyümölcsösök talaj és törzs szintjén kialakuló futóbogár (Col.: Carabidae) együttesek vizsgálata — Tavaszi Szél konferencia, Szent Ist¬ván Egyetem, Gödöllő 2000. 04. 14-16.
KUTASI CS., MOLNÁR O. (2000): Futóbogarak vizsgálata a Vértesben — XXIII. Magyar Ro-varászati Napok, Budapest 2000. 11. 18.
SZÉL GY., KUTASI CS. (2001): Tihany bogárfaunájáról napjainkban — XXIV. Magyar Ro¬varászati Napok, Budapest 2001. 11. 17.
KUTASI CS. (2002): A Kab-hegy környéki tavak futóbogarai — XXV. Magyar Rovarászati Napok, Budapest 2002. 11. 16.
SZÉL GY., KUTASI CS., RETEZÁR I. (2003): A „BioAssess” vizsgálatok eredményeiről, futóbogarak (Carabidae) — Magyar Rovartani Társaság 723. ülése 2003. 10. 17.
KUTASI CS., MARKÓ V., BALOG A. (2003): Magyarországi almaültetvények faunisztikai vizsgálata — XXVI. Magyar Rovarászati Napok, Budapest 2003. XI. 22.
KUTASI CS., SZÉL GY. (2004): Hazai dolomitgyepek értékes bogárfajai — XXVII. Magyar Rovarászati Napok, Budapest 2004. 11. 19.
KUTASI CS., MARKÓ V. (2005): Futóbogár-együttesek vizsgálata gyümölcsültetvényekben — A Magyar Rovartani Társaság 739. ülése, Budapest 2005. V. 20.
KUTASI CS. (2009): Bogarászás a Szarkaberki-völgyben (Isaszeg) — XXXI. Magyar Rovarászati Napok, Budapest 2009. 02. 21.
KUTASI CS. (2009): Futóbogarak az I. Szlovák-Magyar Biodiverzitás Napról — Természettudományos Muzeológusok XXVII. találkozója, Zlatá Idka 2009. 09. 10.
KUTASI CS. (2009): Futóbogarak az Ipoly árteréről — A Magyar Rovartani Társaság 776. ülése, Budapest 2009. IX. 18.
KUTASI CS. (2011): Koleopterológiai vizsgálatok a Veszprém-Várpalota Lőtér területén — XXXIII. Magyar Rovarászati Napok, A Magyar Rovartani Társaság 790. ülése, Budapest 2011. 02. 19.
GALAMBOS I., KUTASI CS. (2011): Biomonitoring vizsgálatok Litéren 1997-2010. — Természettudományos Muzeológusok XXIX. Országos Találkozója, Esztergom, 2011. 08. 29.
KUTASI CS. (2011): A Bakony-hegység állatföldrajzi viszonyai — Múzeumi Szabadegyetem, Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém 2011. 11. 08.

Ismeretterjesztő kiadványok, cikkek:
BARTA Z., FUTÓ J., GALAMBOS I., KASPER Á., KUTASI CS., KESERŰ I. (1997) A Bakony Természeti Képe, Kiállításvezető — Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc
BARTA Z., FUTÓ J., GALAMBOS I., HARMAT B., KASPER Á., KUTASI CS. (2000): A Bakony - A természet kincsestára — Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, Zirc, pp. 112.
KUTASI CS. (2002): A Bakony rovarvilága - A Bakony Természeti Képe 2. — Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc pp. 48.
BARTA Z., GALAMBOS I., GYURMAN CS., HARMAT B., KASPER Á., KATONA L., KUTASI CS., MOZGAI ZS., NÉMETH T., PAULOVICS P., POCSAI T., SASVÁRI Á., SCHÄFER I. (2005): „Ezerarcú Bakony” A Bakony-hegység természeti értékei — Multimédiás CD. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc
KUTASI CS. (2007): 20 éves a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre — Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 24: 7-22.
KNAUER J., GALAMBOS I., BARTA Z., H. HARMAT B., KASPER Á., KUTASI CS. (2008): Ráktanya Tanösvény- vezetőfüzet. Via Studio Kft. pp. 48.
BARTA Z., FUTÓ J., GALAMBOS I., HARMAT B., KASPER Á., KUTASI CS. (2008): A Bakony - A természet kincsestára — 2. átdolgozott kiadás, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc, pp. 144.
KUTASI CS. (2011): A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre — VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia, Debreceni Egyetem, 2011. november 3-6., Program és Absztrakt-kötet, Magyar Biológiai Társaság, Budapest 178. p.

<< vissza