Munkatársak

Katona Lajos Tamás Katona Lajos
geológus főmuzeológus


Cím: Bakonyi Természettudományi Múzeum
8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5.

Telefon: (+36 88) 575-300
Email: finci99(kukac)freemail.hu;
btmz(kukac)bakonymuseum.koznet.hu
Szül. hely: Veszprém
Születési idő: 1980. 01. 03.

Iskolák, végzettség
1994-1998 Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, informatika szak
1998-1999 Ipari Szakközépiskola és Gimnázium, informatika Gazdasági informatikus technikus
1999-2004 Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Természettudományi Kar Geológia szak

Posztgraduális tanulmányok
2009- Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Földtudományi Doktori Iskola

Munkahely, beosztás:
2003 – Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc

Díjak, elismerések
2003 – XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia oklevél
2004 – 7. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés poszter szekció 3. díj.

Tudományos közéleti tevékenység
2003 – Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Kör tagja
2008 – Magyarhoni Földtani Társaság
2011 – Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Kör titkára

Oktatói tevékenység:
2005 Linkai István geográfus hallgató terepgyakorlatának a vezetője
2009 Mózes Noémi: Vízvári csontok (középiskolai TDK munka)
2010 Szilágyi Lilla geológus hallgató szakdolgozati témájában közreműködés konzulensként
2011 Rybár Olivér (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ - Természettudományi Kar - Földrajz ás Környezettudományi Intézet, Természetföldrajz Intézeti Tanszék) terepgyakorlatának a vezetője
Terepi órák vezetése erdei iskolákban
2009/2010 középiskolás szakkörvezetés

Fő kutatási területek:
- középső- és felső-miocén képződmények szedimentológiai és puhatestű ősmaradvány-kutatása;
- pliocén és pleisztocén gerinces ősmaradvány-kutatás;
- ősmaradvány preparálás, konzerválás;

Hazai és külföldi projektekben való részvétel

2002 - 2005: Közreműködés a Sztanó Orsolya által irányított Balatoni nagyfelbontású (egycsatornás) szeizmikus szelvények szedimentológiai, sztratigráfiai értelmezése és korrelációja a Balaton környékén felszínen kibukkanó üledékekkel c. OTKA pályázatban.

2006 - 2007: A Csajág mellett megtalált Mammuthus primigenius lelet feltárásának vezetése, a leletek preparálása és konzerválása, továbbá a Jégkorszak a Bakony-hegységben c. szakkiállítás szakértője, kivitelezője.

2008 - Az erdélyi Felsőrákosi Anancus arvernensis ősormányos lelet feltárásának vezetője, a leletek preparálásának és konzerválásának vezetője

2009 - 2010 A Pécs melletti Kozármislenyt elkerülő útépítés során előkerült pleisztocén korú csontok határozásában közreműködő, továbbá a csontanyag preparálásának és konzerválásának kivitelezője, vezetője

2011 - A Puláról előkerült gerinces maradványok feldolgozására alakított nemzetközi kutatócsoport koordinátora; a gerinces maradványok preparálásának és konzerválásának vezetője, kivitelezője

Publikációs lista:


Folyóiratban megjelent cikkek

2004
Katona Lajos
: A Várpalotai kikeri-tavi pannóniai feltárás szedimentológiai és paleontológiai vizsgálata - Folia Musei Historico-naturalis Bakonyiensis 21: pp. 7-24.

2006
Katona Lajos Tamás
: Hogyan kerülhettek mamutok Csajágra? – Élet és Tudomány LXI. évf. 35: pp. 1104-1108.

2007
Katona Lajos Tamás
: Jégkorszaki óriások a Bakony-hegységben – Élet és Tudomány LXII. évf. 43: pp. 1368-1369.

2008
Katona Lajos Tamás, Magyari Árpád:
Csajági mamutok – Természet Világa Természettudományi Közlöny 139. évf. 1. szám pp. 34-35.

2011
Lajos Katona, János Kovács, László Kordos, Bálint Szappanos, István Linkai
: The Csajág mammoths (Mammuthus primigenius): Late Pleniglacial finds from Hungary and their chronological significance, Quaternary International (2011), doi:10.1016/j.quaint.2011.01.048

Katona L. , Kókay J., Berta T. A várpalotai Faller utcai badeni korú üledék molluszka faunája - Földtani Közlöny 141/1 pp. 445-468, Budapest.

in rev:

Z. Kern, M. Kázmér, M. Bosnakoff, T. Váczi, B. Bajnóczi & L. Katona: Incremental growth and mineralogy of Pannonian (Late Miocene) otoliths – palaeoecological implications. Geologica Carpathica (in rev.)
Bosnakoff, M. & Katona, L. : Fish otolith assemblage from the Late Miocene deposits of Lake Pannon (Doba, NW Hungary). Central European Geology. (in rev.)
Lajos Katona, János Kovács, Imre Magyar, Mária Sütő-Szentai and Tibor Berta: Sedimentological and paleontological analyses of Pannonian s. l. (Upper Miocene–Pliocene) deposits near Kozármisleny (Southwest Hungary). (in rev) Katona Lajos Tamás (2011) Soós Lajos szerepe a dunántúli pannon malakofaunájának kutatásában – Soosiana (in rev)

Konferenciakötetben megjelent absztrakt

2003
Katona Lajos
: A várpalotai Kikeri-tó pannon korú feltárásának paleoökológiai és biosztratigráfiai vizsgálata – XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia abstract kötet, Miskolc. p 170.

2004
Katona Lajos
: Pannóniai puhatestű faunák a Balaton-felvidék feltárásaiból. 7. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Beremend. Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető p. 14-15.

2005
Sztanó O., Magyar I., Müller P., Katona L. , Babinszki E. & Magyari Á.: Sedimentary cycles near the coast of Lake Pannon , Late Miocene, Hungary. 12th RCMNS, Vienna, p. 227-230.

Sztanó O., Magyar I., Katona L. , Babinszki E., Magyari Á.: Az őskörnyezet ciklikus változásai a Pannon-tó peremén (Tihanyi Formáció). 8. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Hátszeg-Őraljaboldogfalva. Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető p. 25-26.

2009
Katona Lajos Tamás
, Kordos László, Linkai István, Magyari Árpád, Kovács János: A csajági mamutok In: Fábián Sz Á, Görcs N L (szerk.) 100 éves a jégkorszak: A jégkorszaki klímaváltozások kutatása Penck-Brücknertől napjainkig (1909-2009). Pécs, Magyarország, 2009.10.01-2009.10.03. p. 44.

2010
Kovács J, Katona L, Konrád Gy, Varga G, Radvánszky B: Késő-pleisztocén mamut-sztyeppe fauna Dél-Dunántúlról. In: Dulai A, Bosnakoff M (szerk.) 13. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Program, Előadáskivonatok, Kirándulásvezető. Magyarország, 2010.06.03-2010.06.05. Budapest: Magyarhoni Földtani Társulat, p. 16.

Katona, L. , Kovács, J., Kordos, L., Linkai, I. & Magyari, Á.: Two young woolly mammoths findings near Lake Balaton, Hungary. Quaternaire. Horse-série 3, pp. 75–77.

Varga G., Radvánszky B., Kovács J. & Katona L.: Typical Mammoth Steppe fauna remains from the southern foreland of Mecsek Mts. (Hungary). Quaternaire. Horse-série 3, pp. 199–201.

2011
Lajos Katona
, János Kovács, Mária Sütő-Szentai, Imre Magyar, Tibor Berta: Sedimentological and paleontological analyses of pannonian s. l. (upper Miocene-pliocene) deposits near Kozármisleny (Southwest Hungary) - 4th International Workshop on the Neogene from Central and Southeastern Europe pp. Abstract and Guide of Excursion pp. 21-22. Banská Bystrica, Slovak Republic.

Ismeretterjesztés, szakvéleménynek, egyéb publikációk

2005
Katona Lajos Tamás (szerk)
: „Ezerarcú Bakony” – A Bakony-hegység természeti képe – Multimédiás CD Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Katona Lajos Tamás, Sasvári Ágoston, Pocsai Tamás: Földtörténet in.: Katona Lajos Tamás (szerk.): „Ezerarcú Bakony” – A Bakony-hegység természeti képe – Multimédiás CD. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Katona Lajos Tamás: Tanösvények in.: Katona Lajos Tamás (szerk.): „Ezerarcú Bakony” – A Bakony-hegység természeti képe – Multimédiás CD. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

Katona Lajos Tamás: Geológiai kislexikon in.: Katona Lajos Tamás (szerk.): „Ezerarcú Bakony” – A Bakony-hegység természeti képe – Multimédiás CD. Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc.

2006
Katona Lajos Tamás (szerk)
: A Bakonyi Természettudományi Múzeum ásvány- és fosszíliakatalógusa – Multimédiás DVD. Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, Zirc. (ISDN: 978-963-86984-2-1)

Katona Lajos Tamás, dr. Kutasi Csaba, Mészáros András: Gyűjtőkről… in.: Katona Lajos Tamás (szerk.): A Bakonyi Természettudományi Múzeum ásvány- és fosszíliakatalógusa – Multimédiás DVD. Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, Zirc.

Katona Lajos Tamás, dr. Kutasi Csaba: A Bakonyi Természettudományi Múzeum geológiai gyűjteményének története in.: Katona Lajos Tamás (szerk.): A Bakonyi Természettudományi Múzeum ásvány- és fosszíliakatalógusa – Multimédiás DVD. Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, Zirc.

2007
Katona Lajos Tamás
: Jégkorszaki Óriások a Bakonyban – kiállításvezető, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc. 2 p.

Katona Lajos Tamás: Giants of the Ice Age in the Bakony Mountain – exhibition guide, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc. 2 p.

2009
Katona Lajos Tamás, Demeter László, Tóth Levente, dr. Kordos László
: A felsőrákosi őselefánt – The Explorer magazin júniusi szám.

2010
Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, egyes helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítási eljárásához szükséges komplex és teljeskörű szakmai alátámasztó dokumentációk és kezelési tervek elkészítése, a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet szerinti formában és tartalommal (Benedek-hegy, Csatár-hegy, Jutasi szikla, Kálvária, Ördögszikla, Sintér-domb) (Geológia) — BTM, könyvtár

2011
Katona Lajos Tamás
(2011) Laczkó Dezső geológiai térképezése Veszprémben és környékén – időutazás a Bakonyi Természettudományi Múzeum geológiai gyűjteménye segítségével – in Perémi Ágota (szerk): Emlékkötet Laczkó Dezső (1860-1932) születésének 150. évfordulójára pp. 99-106, Veszprém.

Előadások

2003
Katona Lajos
: A várpalotai Kikeri-tó pannon korú feltárásának paleoökológiai és biosztratigráfiai vizsgálata – XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

2006
atona Lajos Tamás
: A Bakonyi Természettudományi Múzeum geológiai gyűjteménye – Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre előadás sorozat.

2008
Katona Lajos Tamás
: Veszprém és környéke geológiai viszonyai (Laczkó Dezső Múzeumi Szabadegyetem 2008/2009 tanév 1. előadása)

Katona Lajos Tamás: „Közművelő mamutok” (Természettudományos Muzeológusok XXVI. Országos Találkozója Savaria Múzeum, Szombathely, 2008. augusztus 27–29.)

2009
Katona Lajos Tamás
: A baróti masztodon (BTMBK előadás sorozat)

Katona Lajos Tamás: Jégkorszak a Bakonyban (Ipari Szakközépiskola és Gimnázium Környezetvédelmi Konferencia)

2010
Kovács János, Katona Lajos, Varga Gábor, Radvánszky Bertalan: Ahol a mamutok összefutnak – 5. Nemzetközi Mamut Konferencia Franciaországban. A Pécsi Tudományegyetem Földtani Tanszékének munkatársai és a BTM geológusa ad hírt a mamutok vizsgálatának legújabb eredményeiről. (BTMBK előadás sorozat)

2011
Katona Lajos Tamás
: A Bakony-hegység geológiája dióhéjban
(Vetési Albert gimnázium)
Katona Lajos Tamás: Paleontológia és geológia. Laczkó Dezső tevékenysége (Laczkó Dezső Múzeum)
Katona Lajos Tamás: Geológiai barangolás a Bakonyban
(Laczkó Dezső Múzeum Szabadegyetem)

<< vissza