Trófeakiállítás


Dr. Bativai-Schüle Imre János trófeakiállítás

Az ifjúság tudásának és természetszeretetének gyarapítása céljából dr. Bativai-Schüle Imre János 2006-ban a Bakonyi Természettudományi Múzeumnak adományozta bakonybéli vadászházának trófeagyűjteményét. 2009-ben a Rákóczi-tér 3-5. szám alatt e tárgyakból nyílt meg a 2010-től a Rákóczi-tér 1. szám alá áttelepített gyűjteményrészünk.

A kiállításban látható preparátumok és trófeák Kamcsatka, Ausztria és Magyarország állatvilágából adnak ízelítőt.

Az adományozó élete dióhéjban...

Dr. Bativai Schüle Imre János régi, Ung vármegyei nemesi családból származik. Ősei, mint végvári kapitányok a török háborúk idején a császártól "Botfalva" települést kapták meg adományként; ebből lett az idők folyamán a "Bativai" nemesi előnév. A család később Vas megyében, Szergényben települt meg, ahol még Édesapja született. Ő már Budapesten, 1933. július 8.-án látta meg a napvilágot. Apja magyar-történelem szakos tanár, anyja tanítónő volt. Három lánytestvére részint Budapesten, részint Münchenben él.

Elemi iskola után a Fasori Budapesti Evangélikus Főgymnáziumba került, 1951-ben érettségizett. 1951-56-ig a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, ahol 1956 nyarán gépészmérnöki diplomát szerzett.

1956 ősze Münchenbe sodorta, itt a Ludwig Maximilian Egyetemen kapott diplomát1962-ben, mint matematikus. Kezdettől fogva a számítástechnikában dolgozott, először mint alkalmazott, német és amerikai cégeknél, később mint önálló cégtulajdonos. Munkája mellett Innsbruckban az egyetem filozófiai fakultásán doktorált 1967-ben, hiszen érdeklődése mindig a zenéhez és a filozófiához kötötte.

1971-ben Münchenben nősült. Egy fia és két unokája van. Jelenleg felváltva Svájcban, Müchenben és Bakonybél/Monostorapátiban él.

A vadászatot már ifjú korában Szergényben nagyapjától tanulta és kedvelte meg; akkor még a Marcal folyó környéki apróvadvadászatokon. Később inkább a nagyvadas területek érdekelték, most is két bakonyi vadásztársaság tagja (Hajagvidéki/Márkó és Noszlopi Vadásztársaság). Sokat vadászott külföldön: USA, Kanada, Mexikó, Németország, Ausztria, Oroszország, Kirgízia, Svájc stb.

Mivel egyetlen fiát a vadászat nem érdekli, trófeagyűjteményét a Bakonyi Természettudományi Múzeumnak ajándékozta.