Botanikai gyűjtemény

Általános bemutatás
A Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma botanikai gyűjteményében közel 43 ezer tétel található, ebből 27 ezer tétel szekrénykataszteri nyilvántartásba vett határozott, preparált példány.
A gyűjtemény jelentős része a Bakony-kutató közösség regionális gyűjtéseiből származik az 1960-as évektől napjainkig. A gyűjtések zöme a természetföldrajzi Bakonyvidék területéről származik, a más földrajzi helyről származó tételek az összehasonlító gyűjtemény részét képezik. Összesen hét kisebb gyűjteményrésszel rendelkezünk: edényes növények, kriptogám gyűjtemény (zuzmó és moha), gombagyűjtemény (mikro- és makrogomba), maggyűjtemény, algagyűjtemény, gubacs gyűjtemény és a Ciszter Rend által adományozott növénymappák tartalma.
A herbárium különleges, pontos lelőhelyadatai hiányában elsősorban történelmi jelentőségű része a Ciszter gyűjtemény, melynek feldolgozása még nem történt meg.

Darabszám, típusanyag

Teljes példányszám: mintegy 43 ezer
Fajok száma: mintegy 3000
Típusok száma: 0

Gyűjteményrészek

Gombagyűjtemény
szekrénykataszter (2 szekrény)
gyűjteményi egység: kapszula
mennyisége: 695
•    Mikroszkópikus gombák: nagyrészt Tóth Sándor mikológus Bakony-kutató gyűjtései a XX. század utolsó évtizedeiből. Darabszám 430.
•    Makroszkópikus gombák: Bakony-kutatók alkalmi gyűjtései. Darabszám 265.

Kriptogám gyűjtemény
szekrénykataszter (11 szekrény)
gyűjteményi egység: kapszula
mennyisége: 5300
•    Zuzmók: Verseghy Klára Bakony-kutató gyűjtése a XX. század utolsó évtizedeiből. A gyűjtemény gyarapítását Sinigla Mónika látja el a jövőben. Darabszám 2800
•    Mohok: Boros Ádám és Vajda László Bakony-kutatók gyűjtése alapozta meg a gyűjteményrészt, melyet Galambos István belső munkatárs folytatott. Beosztott, adatbázisba vitt gyűjtemény. Darabszám: 2500.

Algagyűjtemény
szekrénykataszter (1 szekrény)
gyűjteményi egység: fiola, tárgylemez
mennyisége: 1222
•    Folyadékos alga preparátumok: Kol Erzsébet Bakony-kutató tartósított határozatlan anyaga az 1960-as, hetvenes évekből. Határozatlan, adatbázisba szervezett anyag. Darabszám: 723.
•    Kovaalga gyűjtemény: Kol Erzsébet tartósított preparátumaiból Vida László Bakony-kutató készítette. Preparált, határozott, jegyzőkönyvezett anyag. Darabszám 499.

Edényes növények:
szekrénykataszter (23 szekrény)
gyűjteményi egység: herbáriumi lap
mennyisége: mintegy 15 ezer
A gyűjteményt Tallós Pál Bakony-kutató mintegy 2 400 lapot tartalmazó gyűjteményének megvásárlása alapozta meg, melyet a Bakony-kutatók (jelentősebb gyűjtők: Horváth Andor, Isépy István, Mészáros András, Németh Ferenc, Szabó István) és a mindenkori belső munkatársak (Balogh Márton, Bauer Norbert, Galambos István, Sinigla Mónika) gyarapítottak. Ajándékozás útján került a gyűjteménybe Szalai Miklós halimbai esperes plébános Halimba környéki lokálflorisztikai gyűjteménye. Adatbázisban nyilvántartott törzsgyűjteményi darabszám: 15 112 (2019. április 30-i adat).

Ciszter Rend botanikai gyűjteménye:
szekrénykataszter (2 szekrény)
gyűjteményi egység: herbáriumi lap. kapszula
mennyisége: mintegy 5000 lap, kapszula
A 4809 lapot tartalmazó, nagyrészt történeti értékkel bíró gyűjtemény ajándékozás útján került a múzeum birtokába. A gyűjtések a XVIII. és a XIX. századból származnak. A feldolgozásra váró anyag elsősorban történeti értéket képvisel, mivel a lelőhely és a gyűjtő sok esetben hiányzik. Feldolgozatlan gyűjteményrész.

Maggyűjtemény:
szekrénykataszter (1 szekrény)
gyűjteményi egység: fiola
mennyisége: 1377
Máté Emil gyűjtése. Ajándék a Veszprémi Pannon Egyetemtől. Feldogozott, adatbázisban nyilvántartott. Darabszám: 1377.

Gubacs gyűjtemény:
szekrénykataszter (2 szekrény)
gyűjteményi egység: kapszula
mennyisége: mintegy 2200

Ambrus Béla cecidológus, Bakony-kutató gyűjtése, a gazdanövények szerint került besorolásra. Ez a gyűjteményrész még határozatlan. Hozzávetőleges darabszám: 2200.


Az intézmény korai jogelődjének számító Veszprém Vármegyei Múzeum (ma: Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém) már rendelkezett botanikai gyűjteménnyel: Az 1942-ben elhunyt Rédl Rezső - a bakonyi flóramű összeállítója - a vármegyei múzeumnak adta át anyagát, ez azonban a II. világháborús viszontagságok között olyan mértékű rovarrágást szenvedett, hogy a háborút követően a teljes gyűjteményt elégették (Papp Jenő ex verb.).

Keresési lehetőség

A Botanikai Gyűjtemény egészéről nem áll rendelkezésre adatbázis. A szekrénykataszteri nyilvántartás esetében nemzetség-szintű keresésre van lehetőség. Az edényes növény gyűjtemény, a kriptogám gyűjtemény és a maggyűjtemény esetében fajszintű számítógépes adatbázis áll rendelkezésre.


Hozzáférhetőség

A gyűjtemény a nagyközönség előtt zárt, a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után azonban látogatható.
A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni.
Helyszíni kutatásokra engedély ezen a nyomtatványon [link] kérhető legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt.


Gyűjteményvezető, kurátorok,  preparátorok

Gyűjteményvezető: Sinigla Mónika
Kurátorok: Sinigla Mónika
Preparátor: Csillag Brigitta
                   Barabás Ádám

 

 

 

Galéria képei: 
Herbáriumi lap