Gerinces gyűjtemények

Általános bemutatás

Az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma Gerinces Zoológiai Gyűjteménye napjainkban mintegy 9000 ezer darab tárgyi anyagot tartalmaz. Az itt őrzött állatok nagy része a 4000 km2 kiterjedésű Bakony-hegységből és peremterületeiről származik, de adományozások révén kis számban hazánk más tájegységeiről, ill. távoli földrészekről származó fajok egyedei is fellelhetők benne. A BTM 1972. évi megalapításakor az intézmény gerinces gyűjteményének alapját a veszprémi Bakonyi Múzeumból és a keszthelyi Balatoni Múzeumból származó anyagok, javarészt száraz készítmények – 122 db madár- és 15 db emlőspreparátum – képezték. A gyűjtemény alapállapotának a nyilvánosság számára történő első ismertetésére 1980-ban került sor „Ilosvay György-Szitta Tamás: A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum gerinces- (Vertebrata) gyűjteménye” című munkájában. Publikációjuk szerint akkor (1977. december 31-én) a gyűjtemény 271 faj 4279 példányát tartalmazta. A gyűjteményrészek feldolgozottsága közel teljesnek mondható.

Bővebben

Darabszám, típusanyag

Teljes példányszám: 9703 db
Fajok száma: 315 faj
Típusok száma: 0


Gyűjteményrészek, nevezetes gyűjtemények

Halgyűjtemény

•    Halgyűjteményünk szinte teljes egészében a múzeum alapítása óta gyűjtött anyagból áll, mert a gerinces gyűjtemény magvát képező keszthelyi, ill. veszprémi anyag nagyrészt száraz készítményeket (madár- és emlőspreparátumokat) tartalmazott.
•    A vizes élőhelyek fogyatkozásával gyűjteményünk jelentősége különösen napjainkban nőtt meg (bizonyító példányok!).
•    A jelenlegi anyag 2260 darab halpreparátumot tartalmaz – főleg Szitta Tamás, Ilosvay György és Barta Zoltán gyűjtéseiből eredően.
•    Tárolásuk folyadékos készítmények formájában, ún. porüvegekben történik.
•    Az eddigi eredmények közreadása  „A Bakony halai” című kiadványban található meg.

Herpetológiai gyűjtemény - kétéltűek (Amphibia) és hüllők (Reptília)

•    Múzeumunk igen értékes herpetológiai gyűjteményt mondhat magáénak.
•    Az alapgyűjtemény létrehozása jelentős részben dr. Marián Miklós és Szabó István herpetológus kutatók érdeme.
•    1977-ben ajándékozás révén intézményünkbe került a szegedi Móra Ferenc Múzeumból Marián bakonyi eredetű herpetológiai anyaga (446 kifejlett példány és 309 lárva).
•    A gyűjtemény intenzív fejlesztése elsősorban dr. Ilosvay György nevéhez fűződik.
•    Az alkalomszerű gyűjtők közül Bali József biológus-tanár nevét kell megemlítenünk.
•    A gyűjtemény jelenleg 4630 darab kétéltűt és 365 darab hüllőt tartalmaz.
•    Az eddigi eredmények közreadására elsősorban „A Bakony hegység kétéltű és hüllőfaunája” című kiadványban került sor.

Madárgyűjtemény
 
•    Madárgyűjteményünk magvát a keszthelyi múzeumból származó, ill. a Lovassy Sándor egykori gyűjteményét alkotó anyagok jelentik. Ezek egy része montírozott (azaz életszerűen felállított) állapotban lévő, hazánkban ma már ritkának számító faj. Egyes darabjaik gerincét jelentik állandó kiállításunknak (például “Vörös Könyves” tárló).
•    A gyűjtemény anyagának más részei Simon Gábor lovasi preparátor keze alól kerültek ki, aki Laczkó Dezső egykori múzeumigazgató kérésére az 1920-as évek táján a környék sok madárfaját kitömte a veszprémi múzeum számára.
•    A gyűjteményben kisebb mennyiségű bőrbetömött anyag is található, melyek egy részét Muray Róbert festőművész ajándékozta intézményünknek 2002-ben.
•    A gyűjteményrész gyarapítása – elsősorban anyagi okok miatt – napjainkban csak igen kismértékű. Intenzív fejlesztés főleg a BTM alapítását követő években, majd állandó kiállításunk 1990-es évekbeli átépítése idején folyt.  
•    A gyűjteményrész jelenlegi anyaga 756 darab leltározott tárgyat tartalmaz.
•    Az eddigi kutatási eredmények különböző publikációkban láttak napvilágot (lásd például „A Keszthelyi-hegység és a Kisbakony madárvilága”, „A Balaton-felvidék madárvilága”  vagy a „Madarak a Bakonyban I.” stb.).  


Emlősgyűjtemény

•    Mivel a Lovassy-féle gyűjtemény csupán néhány emlőspreparátumot tartalmazott (s megrongálódott állapotuk miatt ezek jó része időközben selejtezésre is került) ezért a gyűjteményrész megalapozása „A Bakony természeti képe” kutatóprogram beindulásától kezdve történt meg az MTM Állattára parazitológiai munkacsoportjának tevékenysége révén. (A begyűjtött gazdaállatokat preparálásra átengedték múzeumunk részére.)
•    Jelentős számú a Pejacsevics-Festetics-féle trófeagyűjtemény, ahol a tárgyak (gímszarvas-trófeák) nagy részén megtalálhatók a pontos lelőhelyi adatok is.
•    Értékes anyagokhoz jutott gyűjteményünk dr. Topál György és Bécsy László gyűjtőmunkái nyomán is.
•    2006-ban trófea-anyagunk jelentősen gyarapodott dr. Bativai-Schüle Imre János ajándékozása révén (európai és Észak-amerikai vadfajokkal).
•    A jelenlegi emlősanyag 1120 db leltározott tárgyat számlál, s ennek nagy része a BTM megalakulása óta gyűlt össze.

A Bakonyi Természettudományi Múzeum gerinces gyűjteményében napjainkban 9703 darab egyedi leltározású tárgy található.


Gyűjteményvezető, kurátorok,  preparátorok

Gyűjteményvezető: Kovács Attila
Kurátor: Kovács Attila
Preparátor: Barabás Ádám
                                                  

 
Keresési lehetőség

A Gerinces Zoológiai Gyűjtemény egészéről rendelkezésre álló „adatbázis” leltárkönyv szerinti nyilvántartás, excell-táblázatos formában.


Hozzáférhetőség

A gyűjtemény a nagyközönség előtt zárt, a gyűjteményvezetővel történt előzetes egyeztetés után azonban látogatható.
A példányok kölcsönvételére irányuló kéréseket a gyűjteményvezetőhöz kell címezni.
Helyszíni kutatásokra engedély ezen a nyomtatványon [link] kérhető legalább három munkanappal a tervezett látogatás előtt.

Galéria képei: 
Tárolási mód a folyadékos gyűjteményi raktárrészben. Fotó: Barta Zoltán