A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei: 3. kötet

1984 (1986!). 244 p. 

 

Marián Miklós: Dr. Keve András, 1909-1982

Eszterhás István: Lista a Bakony barlangjairól

Kordos László: A bodajki Rigó-lyuk újholocén kitöltésének vizsgálata

Uherkovich Gábor: A Vad-tó (Kovácsi-hegy, Zala megye) algavegetációjáról

Podlussány Attila: A Bakony hegység áleszelény és eszelény faunája (Coleoptera: Rhinomaceridae, Attelabidae)

Rozner István: A Bakony hegység lemezescsápú bogárfaunájának alapvetése I. (Coleoptera: Trogidae et Scarabaeidae)

Medvegy Mihály-Koloszár András: Ritka cincérfaj a Bakonyból (Coleoptera: Cerambycidae)

Dietzel Gyula: Újabb adatok és megfigyelések az Északi- és a Déli-Bakony Rhopalocera faunájáról, III.(1975-1984)

Fazekas Imre: A Bakony hegység Apocheima, Lycia, Boarmia /Partim/, Ectropis, Paradarsia, Parectropis fajai és el-terjedésük (Lepidoptera: Geometridae)

Fazekas Imre: Adatok Magyarország Zygaenidae-faunájának ismeretéhez (2.) A Bakony hegység Zygaenidae-faunájának alapvetése

Fazekas Imre: A Bakony hegység Lithosiinae faunája (Lepidoptera: Arctiidae)

Fazekas Imre: Adatok a Bakony hegység Pyraloidea faunájához I. Crambus nemorella HBN. és Agriphila tersella tersella LED. (Lepidoptera: Pyralidae)

Dévai György-Moldován Judit-Nagy Sándor: Az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) faunisztikai kutatásának helyzete a Balaton vízgyűjtő területén

Tóth Sándor: A gyapjaslepke fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)

Tóth Sándor: Csalánon élő hernyók fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)

Tóth Sándor: A pókhálós kecskerágómoly fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)

Keve András: Adatok a Balaton és környéke madárfaunájához (Aves)

Tapfer Dezső: Harkályok a Keleti-Bakonyban

Tapfer Dezső: A búbos banka (Upupa epops L.) a Keleti-Bakonyban (1944-1984)