Gerinces gyűjtemények bővebben

A Gerinces Zoológiai Gyűjtemény gyarapítását és gondozását 1972-től napjainkig – időrendi sorrendben – a következő munkatársak végezték (az évszámok a múzeumi szolgálat idejét jelentik):

•    Bankovics Attila (1972 - 1975)
•    Máj Ferenc (1972 - 1975)
•    Szitta Tamás (1975 - 1977)
•    Ilosvay György (1975 - 1985)
•    Szvezsényi László (1977 - 1979)
•    Barta Zoltán (1979 - ).

•    Mellettük mintegy 100 fő azoknak a külső személyeknek a száma, akik a jelenlegi gerinces gyűjtemény kialakításában részt vállaltak.

A gyűjtemény alapállapotának a nyilvánosság számára történő első ismertetésére 1980-ban került sor „Ilosvay György-Szitta Tamás: A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum gerinces- (Vertebrata) gyűjteménye” című munkájában. Publikációjuk szerint akkor (1977. december 31.-én) a gyűjtemény 271 faj 4279 példányát tartal-mazta.

A gyűjteményrészek elhelyezése:

Folyadékos készítmények formájában (hígított formalinban és izopropil alkoholban) tároltak:
    1./ Halak (Pisces)
    2./ Kétéltűek (Amphibia)
                 a. – Farkos kétéltűek (Urodea)
                 b. – Farkatlan kétéltűek vagy békák (Anura)
     3./ Hüllők (Reptília)

Száraz készítmények formájában:
    4./ Madarak (Aves): bőr- és montírozott anyagokként, ill. fészkek, tojások   
                 formájában   
    5./ Emlősök (Mammalia): bőr- és montírozott anyagokként, ill. csontok, trófeák   
                 formájában.

A gyűjteményrészek tárgyainak nyilvántartása egyedileg leltározott formában történik (leltárkönyv, leírókartonok, leltári cédulák).