Rovargyűjtemény

Gerinctelen zoológia - Rovargyűjtemény
A gyűjteményben őrzött rovarok száma 2010-ben már a negyedmillió egyedet is meghaladta, így hazánk egyik legnagyobb, vidéki közintézményben levő rovargyűjteményének tekinthető. Ez a szám még figyelemreméltóbb, ha tudjuk, hogy az itt őrzött példányok szinte kizárólag a Bakonyból származnak. A gyűjtemény megalapozása az 1950-es évek vége felé kezdődött és dr. Papp Jenő nevéhez fűződik. Később, 1962-ben ő indította útjára "A Bakony természeti képe" kutatóprogramot, amelynek köszönhetően számos rovarász gazdagítja még ma is ezt a páratlan anyagot. A gyűjtemény csaknem teljes egészében száraz preparátumokból áll, csak egy kis részét teszik ki alkoholban tartósított rovarok. A gyűjteményben található példányok harmada a bogarak (Coleoptera) rendjébe tartozik, második legtöbb egyedet számláló rend a legyeké (Diptera), s itt található az országban az egy tájegységre vonatkozó legnagyobb zengőlégy (Syrphydae) gyűjtemény. A hártyásszárnyúak (Hymenoptera) a példányok ötödét teszik ki, s jelentősebb mennyiségben találjuk még a lepkéket (Lepidoptera) és a poloskákat (Heteroptera) is a preparátumok között. képek kellenek!!!!!!
A gyűjtemény anyaga rovardobozokban, rendszertani sorrendben, a rovarszekrényekben családonként rendezve került elhelyezésre. Minden egyes példányon számos adatot tartalmazó apró cédula található, melyeken a faj lelőhelye, a gyűjtési idő, a gyűjtő neve, valamint a faj tudományos neve és a rovart meghatározó kutató neve szerepel. A rovaranyag nem egyedi leltár szerint, hanem szekrénykataszterben van nyilvántartva. A gyűjtemény kurátora dr. Kutasi Csaba, a gyűjteménykezelő preparátor Iliáné Rechner Szilvia.

A múzeum által megvásárolt gyűjteményi anyag: - dr. Kartal Béla orvos lepkegyűjteménye (6562 db)
A múzeumnak ajándékozott gyűjtemények: - Tihanyi János rovargyűjteménye (2 020 db cédulázott példány), - Kohanóczi Attila rovargyűjteménye (2 512 db)

A rovargyűjtemény munkatársai:
- H. dr. Harmat Beáta 1980-tól - poloskák (Heteroptera)
- Kasper Ágota 1986-tól - pókok (Araneae)
- dr. Kutasi Csaba 1995-től - bogarak (Coleoptera), főként futóbogarak (Carabidae)
- Iliáné Rechner Szilvia 2002-től - gyűjteménykezelő preparátor
Rovarpreparátorok:
- Havasi Istvánné, Szautner Ferencné, Szurgyi Zsuzsanna, Iliáné Rechner Szilvia

A rovargyűjtemény ízeltlábúakkal foglalkozó szakemberei és kutatási szakterületük:
- dr. Papp Jenő 1956-1970 - gyilkosfürkészek (Braconidae)
- dr. Tóth Sándor 1970-1992 - kétszárnyúak (Diptera), szitakötők (Odonata)
- dr. Ilosvay György 1975-1985 - ászkák (Isopoda), ikerszelvényesek (Diplopoda), százlábúak (Chilopoda)
- Csiby Mária 1977-1981 - kétszárnyúak (Diptera), szitakötők (Odonata)
- Kontschán Jenő 1997 - nappali lepkék (Diurna), rákok (Crustacea), ászkák (Isopoda)
- Kenyeres Zoltán 1997-2001 - egyenesszárnyúak (Ensifera, Caelifera)

A rovargyűjteményt jelentősen gazdagító Bakony-kutatók:
- dr. Ábrahám Levente - lepkék (Lepidoptera)
- Ádám László - bogarak (Coleoptera)
- Bali József - bogarak (Coleoptera)
- Dietzel Gyula - lepkék (Lepidoptera)
- Józan Zsolt - darazsak (Hymenoptera)
- Podlussány Attila - bogarak (Coleoptera)
- Podlussány Lajos - lepkék (Lepidoptera)
- Retezár Imre - bogarak (Coleoptera)
- dr. Rézbányai László - lepkék (Lepidoptera)
- Rozner István - bogarak (Coleoptera)
- Szabóky Csaba - lepkék (Lepidoptera)
- Szalóki Dezső - bogarak (Coleoptera)
- Székely Kálmán - bogarak (Coleoptera)
- Tóth László - bogarak (Coleoptera)
- dr. Zombori Lajos - levéldarazsak (Tenthredinidae)