Monográfia-sorozat: A Bakony természettudományi kutatásának eredményei. (Zirc-Veszprém)

1. Fekete Gábor (1964): A Bakony növénytakarója (Die Pflanzendecke des Bakony-Gebirges). 55 p.

2. Papp József (1965): A Bakony növénytani bibliográfiája (Botanische Bibliographie des Bakony-Gebirges). 103 p. 

3. Tapfer Dezső (1966): A Keleti-Bakony madárvilága (Die Vogelwelt aus dem Ost-Bakony Gebirge). 77 p.

4. Bendefy László (1967): A Bakony hegység geokinetikai viszonyainak földkéregszerke¬zeti vonatkozásai (Die Rolle des Geokinetik bei des Erforschung der Erdkrusen-struktur im Bakony-Gebirge). 159 p.

5. M. Buczkó Emil (1968): Geomorfológiai kutatás és térképezés Balatonfüred környékén (Geomorphologische Erforschung und Kartierung in der Umgebung von Balatonfüred). 99 p. 

6. Keve András (1970): A Keszthelyi-hegység és a Kisbakony madárvilága. 103 p.

7. Keve András – Sági Károly Jenő (1970): Keszthely és környékének madárvilága. 63 p. 

8. Papp József (1971): A Bakony állattani bibliográfiája. 233 p. 

9. Dr. Bayerné Károlyi Gabriella - dr. Kaplayné Schey Ilona (1975): A Bakony földtani-őslénytani bibliográfiája. 135 p.

10. Bubics István (1971): A Balaton-felvidék metaform képződményeinek földtani-kőzettani felépítése. 54 p.

11. Keve András - Tapfer Dezső (1978): A Balaton-felvidék madárvilága. 61 p.     (Balaton-felvidék térképmelléklet)

12. Dr. Rézbányai László (1979): Az Északi-Bakony nappali nagylepkefaunája. 71 p. 

13. Tóth Sándor (1980): A Bakony-hegység szitakötő-faunája. 135 p.
 
14. Veress Márton (1981): A Csesznek környéki barlangok genetikájának vizsgálata. 63 p.
 
15. Szabóky Csaba (1982): A Bakony molylepkéi. 45 p. 

16. Tóth Sándor (szerk.) (1985): A zirci arborétum élővilága I. 104 p. 

17. Mihály Sándor - Mihályné Gombos Ildikó (1986): A Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményének ősmaradvány-katalógusa. 85 p. 

18. Eszterhás István (1987): A Tihanyi-félsziget barlangkatasztere. 87 p. 

19. Medvegy Mihály (1987): A Bakony cincérei. 106 p. 

20. Marián Miklós (1988): A Bakony hegység kétéltű- és hüllőfaunája. 105 p. 

21. Dietzel Gyula (1997): A Bakony nappali lepkéi. 199 p. (45 színes fotóval) 

22. Budai Tamás - Csillag Gábor (1998): A Balaton-felvidék középső részének földtana. 118 p. (színes geológiai térképmelléklettel) 

23. Veress Márton (1999): Az Északi-Bakony fedett karsztja. 167 p. 

      Márton Veress (2000): Covered karst evolution in the Northern Bakony Mountains, W-Hungary. 167 p.

24. Barczi Attila (2000): A Tihanyi-félsziget talajai. 125 p. (színes térképmellékletekkel) 

25. Tóth Sándor (2001): A Bakonyvidék zengőlégy faunája. 447 p. 

26. Dulai Alfréd (2002): A Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) brachiopoda faunája 
      1. köt., Diverzitás, rétegtani elterjedés, paleoökológia, paleobiográfia, faunafejlődés. 112 p. 


27. Dulai Alfréd (2003): A Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) brachiopoda faunája
     2. köt., Rendszertani leírások. 144 p. 


28. Ádám László (2004): A Bakony és a Vértes holyvafaunája (Coleoptera: Staphylinidae). 262 p. 

29. Tóth Sándor (2005): A Bakonyvidék és a Balaton-medence szitakötő-faunája (Insecta: Odonata). 224 p.
 
30. Podlussány Attila (2007): A Bakony ormányosbogár-faunája (Coleoptera: Brachyceridae, Curculionidae). 224 p. 

31. Tóth Sándor (2012): A Bakonyvidék fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae). 198 p.

32. Kontschán Jenő – Ujvári Zsolt (2013): A Dunántúli-középhegység szabadon élő korongatkái és nyűgatkái (Acari: Mesostigmata: Uropodina, Gamasina, Sejina és Antennophorina). 116 p.

33. Bauer Norbert (2014): A Bakony-vidék szárazgyepjei. Sztyeprétek és sziklagyepek osztályozása és növényföldrajzi karaktere. 335 p. + 1 CD mell.

34. Tóth Sándor (2015): A Bakony-vidék és a Balaton-medence herpetofaunája (Amphibia – Reptilia). 236 p.

35. Sinigla Mónika (2024): Védett zuzmófajok természetvédelmi szempontú vizsgálata a Bakonyban. 197 p.